Test je kennis over circulariteit (hergebruik en LCA)

Welke strategie is meer “circulair”?
Demontabiliteit in functie van hergebruik in of ex situ.
Bio-ecologisch bouwen.
Behouden en niet-bouwen.
Wat is de ladder van Lansink niet?
Een hiërarchisch model voor duurzaam afvalbeheer.
Een handleiding die uiteenzet met welke ingrepen je een gebouw meer circulair kan maken.
Een theoretisch kader voor verantwoord grondstoffengebruik.
Waarvoor dient de EU-taxonomie?
De taxonomie geeft een overzicht van de minimumeisen inzake duurzaamheid waaraan economische activiteiten in Europa moeten voldoen.
De taxonomie is een Europese CO₂-heffing op activiteiten en materialen die niet duurzaam zijn.
De taxonomie biedt een Europees kader om te beoordelen hoe duurzaam bepaalde economische activiteiten zijn.
Wat beoogt Europa met Levels?
Een uniform kader om de duurzaamheid van woongebouwen en kantoren te beoordelen en verbeteren.
Een Europese benchmark voor het peilen van de ingebedde CO₂-impact van gebouwen.
Een strategisch stappenplan om de bouwsector in Europa om te vormen naar een circulaire economie.
Wat is het verschil tussen LCA, LCC en LCCA?
Geen verschil.
Milieu-impactberekening over de volledige levenscyclus van het gebouw in CO₂ (LCA) of in euro (LCC en LCCA).
LCC is geen analytische tool, maar de effectieve levenscycluskost in euro, zoals vastgesteld bij aankoop of huur van een gebouw.
Wat betekent ‘bio-based’?
Volledig van biologische oorsprong.
Bevat natuurlijke bestanddelen uit afvalstromen.
Vrij van synthetische bestanddelen.
Wanneer ben je als architect niet aansprakelijk voor het hergebruik van een stalen ligger?
Geen afwijking mogelijk - de architect is altijd aansprakelijk.
Als je in het bestek voorschrijft dat de aannemer garantie moet kunnen bieden of als de ligger gekocht werd van een materiaalhandelaar.
Als er een controle-test werd uitgevoerd door een derde partij die zich garant stelt voor de technische prestaties van de balk.
Waartoe dient een hergebruikinventaris?
Om een overzicht te geven van de te behouden materialen en componenten die niet gesloopt of ontmanteld mogen worden.
Om op te lijsten wat het hergebruikpotentieel is van verschillende gebouwelementen.
Om te inventariseren welke bouwmaterialen in een gebouw allemaal uit recup afkomstig zijn.
Kan je hergebruik verzekeren?
Dit is apart te verzekeren volgens het ingeschatte risico.
Dit is automatisch verzekerd in de algemene verzekeringspolis.
Dit is niet te verzekeren.
0
{"name":"Test je kennis over circulariteit (hergebruik en LCA)", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q02K6G7R5","txt":"Welke strategie is meer “circulair”?, Wat is de ladder van Lansink niet?, Waarvoor dient de EU-taxonomie?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker