Είναι ή δεν είναι νησί;

Η Θάσος είναι νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι η Ναύπακτος νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ο Σκορπιός είναι νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ο Αστακός νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι η Σύμη νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι νησί η Κύμη;
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Είναι ο Πόρος νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ο Αντίπορος νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ο Άη Στράτης είναι νησί;
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Η Καρδαμύλη είναι νησί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
{"name":"Είναι ή δεν είναι νησί;", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q0DHC3KQM","txt":"Η Θάσος είναι νησί;, Είναι η Ναύπακτος νησί;, Ο Σκορπιός είναι νησί;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/80-3764924/thasoskalin-dimchev-lfwxdudz0yw-unsplash.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker