Με τι σχετίζεται το αντικείμενο σπουδών σου;
0%
0
Κοινωνικές επιστήμες
0%
0
Οικονομικά και επιχειρήσεις
0%
0
Τεχνολογία & Πληροφορική
0%
0
Διεθνείς σχέσεις
0%
0
Μηχανική
0%
0
Άλλο
Για ποια θέματα σου αρέσει να ενημερώνεσαι περισσότερο;
0%
0
Ταξίδια
0%
0
Επικαιρότητα/παγκόσμια ζητήματα
0%
0
Προσωπική ανάπτυξη & δεξιότητες
Ποια φωτογραφία σε εκφράζει περισσότερο;
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
Ποιο είναι το βασικό σου κριτήριο για να πας σε μια ανταλλαγή στο εξωτερικό;
0%
0
Ο προορισμός
0%
0
Ο σκοπός
0%
0
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Ποια προσωπικότητα σε εμπνέει περισσότερο;;
0%
0
Leonardo Da Vinci (πολυμαθής)
0%
0
Mahatma Gandhi (ακτιβιστής)
0%
0
Steve Jobs (CEO)
Διάλεξε μια δραστηριότητα/χόμπι
0%
0
Φωτογραφία
0%
0
Δημιουργική γραφή
0%
0
Άθληση
Διάλεξε έναν προορισμό
0%
0
Αίγυπτος
0%
0
Ταϊλάνδη
0%
0
Ιταλία
{"name":"Ποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό σου ταιριάζει;", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q0G239OR","txt":"Με τι σχετίζεται το αντικείμενο σπουδών σου;, Για ποια θέματα σου αρέσει να ενημερώνεσαι περισσότερο;, Ποια φωτογραφία σε εκφράζει περισσότερο;","img":"https://cdn.poll-maker.com/56-2225603/gv-logo.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker