Modül 1: Kendini Sına

Gönüllü, özgür irade ile topluma fayda sağlayan faaliyetlerde bulunan kişidir..
Doğru
Yanlış
Gönüllülük faaliyetleri ticari bir amaç için gerçekleştirilebilir..
Doğru
Yanlış
Gönüllülük faaliyetleri gönüllünün kişisel gelişimine fayda sağlayabilir.
Doğru
Yanlış
Gönüllüler zamanlarını, enerjilerini ve paralarını genel iyilik için harcarlar.
Doğru
Yanlış
Gönüllüler genellikle farklı geçmişlere ve farklı duygulara sahip insanlarla iletişim kurar, bu nedenle empati ve kültürel duyarlılığa sahip olmaları gerekir.
Doğru
Yanlış
Gönüllüler, karar verme becerileri gerektiren baskı altındaki durumlara nadiren yanıt vermek zorunda kalırlar.
Doğru
Yanlış
Kişisel, duygusal ve profesyonel bağlantıların geliştirilmesi için fırsatlar sunmak, gönüllülüğü daha keyifli hale getirebilir, ancak daha fazla gönüllü çekmenizi sağlamayacaktır.
Doğru
Yanlış
İşe almaya başlamadan önce ihtiyaçlarınızı tanımlayın. Yeni gönüllülerin etkin bir şekilde çalışabilmeleri için edinmeleri gereken gerekli bilgi, beceri ve davranışları düşünün.
Doğru
Yanlış
Kar amacı gütmeyen kuruluşunuza daha fazla gönüllü çekmek için sosyal ağınızı kullanın. Kuruluşunuza veya soruna aşina olan kişilerin projenize katılma olasılığı daha yüksektir.
Doğru
Yanlış
Aidiyet duygusu yaratmak, yalnızca gönüllüleri işe almayı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun onları elinde tutmasına yardımcı olacaktır..
Doğru
Yanlış
{"name":"Modül 1: Kendini Sına", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q0GWCTLO1","txt":"Gönüllü, özgür irade ile topluma fayda sağlayan faaliyetlerde bulunan kişidir.., Gönüllülük faaliyetleri ticari bir amaç için gerçekleştirilebilir.., Gönüllülük faaliyetleri gönüllünün kişisel gelişimine fayda sağlayabilir.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker