TEST: Kolmnurk ja muud kujundid

Kolmnurga küljed on 20 m, 24 m ja 28 m. Kui suur on selle kolmnurga pindala?
Ligikaudu 20 m2
72 m2
144 m2
ligikaudu 235 m2
mõni muu vastus
Kolmnurga kaks külge on 12 cm ja 14 cm ning nurk nende külgede vahel on 70 kraadi. Kui pikk on kolmnurga kolmas külg?
78,9 cm
15 cm
13 cm
14 cm
16 cm
Kui kolmnurga kõikide külgede pikkusi suurendada kolm korda, siis pindala
suureneb 3 korda
suureneb 6 korda
suureneb 9 korda
suureneb 27 korda
jääb samaks
Kolmnurga küljed on 12, 12 ja 22. Missugune antud liigitustest on kõige täpsem?
kolmnurk on täisnurkne
kolmnurk on võrdhaarne ja teravnurkne
kolmnurk on võrdhaarne ja nürinurkne
kolmnurk on võrdkülgne
kolmnurk on võrdhaarne ja täisnurkne
Kolmnurga mediaani pikkus on 12 cm. Kui pikkadeks lõikudeks jaotub see mediaan mediaanide lõikepunktis (tipu poolt lugedes)?
6 cm ja 6 cm
4 cm ja 8 cm
8 cm ja 4 cm
10 cm ja 2 cm
11 cm ja 1 cm
Kolmnurga küljed on 5 cm, 12 cm ja 13 cm. Kus asub selle kolmnurga ümberringjoone keskpunkt?
kõige lühema külje keskpunktis
kolmnurga sisepiirkonnas
väljaspool kolmnurka
sellel kolmnurgal pole ümberringjoont
Rööpküliku küljed on 12 cm ja 14 cm ja rööpküliku nürinurk on 150 kraadi. Kui suur on rööpküliku pindala?
168 cm2
84 cm2
42 cm2
26 cm
mõni muu vastus
Rombi lühem diagonaal on 6 cm ja külg on 5 cm. Leidke pool rombi pindalast.
24 cm2
12 cm2
6 cm2
48 cm2
20 cm
Ringi sektori raadius on 10 ja nurk raadiuste vahel on 30 kraadi. Leidke sektori pindala kümnendiku täpsusega.
26 cm2
27,0 cm2
26,2 cm2
52,3 cm2
39,3 cm2
Missugused väited ei ole täisnurkse trapetsi kohta tõesed?
sellel trapetsil on kaks täisnurka
trapetsi sisenurkade summa on 180 kraadi
trapetsi pindala saame külgede pikkuste korrutamisel
trapetsil on üks teravnurk
diagonaal jaotab trapetsi kaheks pindvõrdseks kolmnurgaks
0
{"name":"TEST: Kolmnurk ja muud kujundid", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q0YWQW5K7","txt":"Kolmnurga küljed on 20 m, 24 m ja 28 m. Kui suur on selle kolmnurga pindala?, Kolmnurga kaks külge on 12 cm ja 14 cm ning nurk nende külgede vahel on 70 kraadi. Kui pikk on kolmnurga kolmas külg?, Kui kolmnurga kõikide külgede pikkusi suurendada kolm korda, siis pindala","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker