Upgrade to unlock this Quiz

Unlock unlimited quizzes and responses immediately

Upgrade & Unlock

TESZT: Sikerült volna a 2021-es őszi történelem érettségi?

„Az Úr 1241-ik esztendejében […a)…] uralkodása alatt a mongolok, vagyis a tatárok ötszázezer fegyveressel betörtek Magyarországba. […a)…] király a [b)] Sajó folyónál hadakozott ellenük, de legyőzték. Ebben a csatában szinte Magyarország egész vitézi népe odaveszett. Maga […a)…] király a [c)] tengerig menekült, s a tatárok kegyetlenül egész odáig üldözték. A tatárok három esztendeig maradtak Magyarországon, és miután a magyarok abban az időben nem vethettek, ezért amazok kivonulása után sokkal többen haltak éhen, mint ahogyan fogságba estek, vagy kard élétől haltak. Ezután […a)…] király visszatért a [c)] tengerparti részekről.” (Részlet a Képes krónikából, 14. század)
 
Azonosítsd a forrásban említett királyt, akinek a nevét kihagytuk és a) betűvel jelöltük!
V. István
II. András
IV. Béla
IV. László
„Jelzáloghiteleknél fontos szempont, hogy a hitelkamat fix vagy változó. A futamidő végéig rögzített, vagyis fix hitelkamatok esetében kissé magasabb a kamat és így a törlesztőrészletek, azonban a törlesztési időszak alatt nem érhet bennünket a kamatváltozásból eredő meglepetés. A változó kamatozású […] hitelek esetében a hitel kamata a referenciakamattal [értsd: a jegybanki alapkamattal együtt] változik a kamatperiódus végén […]. (Kamatperiódusnak nevezzük azt az időszakot, amely alatt nem változik a hitelkamat.) […] A változó kamatozású […] hitelek kezdetben olcsóbbnak tűnhetnek, mint a […] fix hitelek, azonban nagyobb a kamatváltozásból eredő kockázat. Különösen igaz ez a jelenlegi alacsony [kamatok mellett].” (A Magyar Nemzeti Bank lakossági tájékoztatója, 2020)
 
Válaszd ki a mondatok helyes befejezését! Karikázd be feladatrészenként az egyetlen helyes befejezés sorszámát!
A fix kamatozású hitelek kamata…
csak a kamatperiódus végén változhat, a változó kamatozásúaké év közben is.
csak csökkenhet, ha az alapkamat is csökken.
nem változhat, ráadásul magasabb is általában, mint a változó kamatozásúaké.
„Figyelje a THM-et [teljes hiteldíjmutatót] is, ami megmutatja, hogy a hitel összegén felül mekkora összeg visszafizetésére kell számítani a hitel felvétele után! A THM mértékére „maximumszabályok” vonatkoznak! […] A kölcsön teljes hiteldíjmutatója [alapvetően] nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét […]. A THM-maximum a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke lehet […] [kivételes esetben] a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához (pl. áruhitelek*) nyújtott kölcsönöknél, amennyiben a hitelt közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának folyósítják.” (A Magyar Nemzeti Bank lakossági tájékoztatója, 2020)
*áruhitel: felvétele esetén a bank a hitelösszeget az eladónak utalja, a vásárló pedig az árucikket kapja meg
 
Döntsd el, mekkora lehet legfeljebb a kamat a következő esetben, ha a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 0,6%!
Karikázd be az egyetlen helyes válasz sorszámát!
 
Ágnes szabad felhasználású kölcsönt vesz fel egy banktól, mert elromlott mosógépe helyett újat akar venni, de ha belefér, akkor egy mikrohullámú sütőt is venne.
24,6%
39,6%
0,6%
Nevezd meg azt a szerződést, amelyikre a képeslapon látható felirat és térkép utal! 
Trianoni békeszerződés
Szatmári békeszerződés
Magyar-olasz barátsági szerződés
Rapallói egyezmény
Válaszd ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését!
A plakát azt hirdette, hogy… 
Hitler magas vámokat akart bevezetni a kiviteli cikkek többségére.
Hitler a hazai termelőket védelemben részesítette.
Hitler a német zsidók által megtermelt javak megvásárlását javasolta.
Válaszd ki a fényképekhez és propagandaplakátokhoz köthető állítások helyes befejezését! A náci propaganda támogatta… 
a nőket, hogy álljanak be a hadseregbe.
a nők munkavállalását.
a nők otthonmaradását, amely a munkanélküliséget is csökkentette.
90 cm
A feladat a Rákosi-korszak társadalmával kapcsolatos. Oldd meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!
Mely intézkedés járult hozzá a parasztok termelőszövetkezetekbe történő belépéséhez? 
Teljesíthetetlen mértékű beszolgáltatási tervszámokat írtak elő a szövetkezetekbe be nem lépő parasztok számára.
Csökkentették a szövetkezetbe belépni nem hajlandó parasztok fizetését.
Magas fizetésekkel, juttatásokkal ösztönözték a szövetkezetekbe való belépést.
0
{"name":"TESZT: Sikerült volna a 2021-es őszi történelem érettségi?", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q152NPQP4","txt":"„Az Úr 1241-ik esztendejében […a)…] uralkodása alatt a mongolok, vagyis a tatárok ötszázezer fegyveressel betörtek Magyarországba. […a)…] király a [b)] Sajó folyónál hadakozott ellenük, de legyőzték. Ebben a csatában szinte Magyarország egész vitézi népe odaveszett. Maga […a)…] király a [c)] tengerig menekült, s a tatárok kegyetlenül egész odáig üldözték. A tatárok három esztendeig maradtak Magyarországon, és miután a magyarok abban az időben nem vethettek, ezért amazok kivonulása után sokkal többen haltak éhen, mint ahogyan fogságba estek, vagy kard élétől haltak. Ezután […a)…] király visszatért a [c)] tengerparti részekről.” (Részlet a Képes krónikából, 14. század)   Azonosítsd a forrásban említett királyt, akinek a nevét kihagytuk és a) betűvel jelöltük!, „Jelzáloghiteleknél fontos szempont, hogy a hitelkamat fix vagy változó. A futamidő végéig rögzített, vagyis fix hitelkamatok esetében kissé magasabb a kamat és így a törlesztőrészletek, azonban a törlesztési időszak alatt nem érhet bennünket a kamatváltozásból eredő meglepetés. A változó kamatozású […] hitelek esetében a hitel kamata a referenciakamattal [értsd: a jegybanki alapkamattal együtt] változik a kamatperiódus végén […]. (Kamatperiódusnak nevezzük azt az időszakot, amely alatt nem változik a hitelkamat.) […] A változó kamatozású […] hitelek kezdetben olcsóbbnak tűnhetnek, mint a […] fix hitelek, azonban nagyobb a kamatváltozásból eredő kockázat. Különösen igaz ez a jelenlegi alacsony [kamatok mellett].” (A Magyar Nemzeti Bank lakossági tájékoztatója, 2020)   Válaszd ki a mondatok helyes befejezését! Karikázd be feladatrészenként az egyetlen helyes befejezés sorszámát!A fix kamatozású hitelek kamata…, „Figyelje a THM-et [teljes hiteldíjmutatót] is, ami megmutatja, hogy a hitel összegén felül mekkora összeg visszafizetésére kell számítani a hitel felvétele után! A THM mértékére „maximumszabályok” vonatkoznak! […] A kölcsön teljes hiteldíjmutatója [alapvetően] nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét […]. A THM-maximum a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke lehet […] [kivételes esetben] a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához (pl. áruhitelek*) nyújtott kölcsönöknél, amennyiben a hitelt közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának folyósítják.” (A Magyar Nemzeti Bank lakossági tájékoztatója, 2020) *áruhitel: felvétele esetén a bank a hitelösszeget az eladónak utalja, a vásárló pedig az árucikket kapja meg   Döntsd el, mekkora lehet legfeljebb a kamat a következő esetben, ha a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 0,6%! Karikázd be az egyetlen helyes válasz sorszámát!   Ágnes szabad felhasználású kölcsönt vesz fel egy banktól, mert elromlott mosógépe helyett újat akar venni, de ha belefér, akkor egy mikrohullámú sütőt is venne.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/70-3148898/kerdes-4.png?sz=1200-00313000000943805300"}
Powered by: Quiz Maker