Lietuvių literatai rašė...

Kas parašė šias eilės? Gėlės miršta? Jos numiršta. O aš ne. Gėlės - imkit, numarinkit ir mane.
Salomėja Nėris
Bernardas Brazdžionis
Maironis
Kas dainos autorius? Pamiršk mane, pamiršk mane, svajotą ir mylėtą, Pamiršk mane kaip sapną pamiršti. Ir slėnį tą, ir slėnį tą, kaip mūsų žingsniai lėtą, Ir žibuokles upelio pakrašty.
Algimantas Baltakis
Paulius Širvys
Kostas Kubilinskas
Kas parašė šios dramos žodžius? Žalioj girioj linko pušys, Krito galvos nuo pečių, O tai buvo didis mūšis Ten prie Aistmarių plačių.
Juozas Grušas
Vincas Mykolaitis-Putinas
Vincas Krėvė
Kas šių žodžių autorius? Graži tu, mano brangi tėvyne, Šalis, kur miega kapuos didvyriai: Graži tu savo dangaus mėlyne! Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
Vincas Kudirka
Vincas Mykolaitis-Putinas
Maironis
Atspėkite eilėraščio autorių? Girdėjau tavo atdūsį Kaip dainą iš toli. Daireis, kažką praradusi Baltam dienų kely.
Antanas Miškinis
Paulius Širvys
Eduardas Mieželaitis
Kas parašė dainą? Gimiau nei per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku – vidužiemy.
Algimantas Baltakis
Kostas Kubilinskas
Antanas Miškinis
Kokios dramos žodžiai? Tu jau užaugai.Tėvo pareiga Tave ir tavo rytdieną aprūpint, Kad tu laiminga būtum, o svarbiausia, Kad tu pasitarnautumei tėvynei, Naudos atneštum Lietuvai.
"Mažvydas"
"Mindaugas"
"Katedra"
Kas šio kūrinio autorius? Atein turtingas ruduo – vėl darbingi laikai, Skubiai einate dirvon ir patsai, ir vaikai; Paliekat tuščius namus, dirbat, nors apilsę, Vienas antrą raginant, trumpinat atilsį. Vos dar aušt ir dar saulė spindulių nemėto, O jau tu su šeimyna matai darbo vietą.
Antanas Baranauskas
Kristijonas Donelaitis
Dionizas Poška
Kuris iš šių garsių asmenybių yra poetas?
Jonas Mikelinskas
Jonas Strielkūnas
Jonas Mekas
Žodžių autorius? Marija, Marija, Skaisčiausia lelija, Tu švieti aukštai ant Dangaus! Palengvink vergiją, Pagelbėk žmoniją, Ją gelbėk nuo priešo baisaus!
Maironis
Kazimieras Vaičionis
Bernardas Brazdžionis
0
{"name":"Lietuvių literatai rašė...", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q22ZFCE","txt":"Kas parašė šias eilės? Gėlės miršta? Jos numiršta. O aš ne. Gėlės - imkit, numarinkit ir mane., Kas dainos autorius? Pamiršk mane, pamiršk mane, svajotą ir mylėtą, Pamiršk mane kaip sapną pamiršti. Ir slėnį tą, ir slėnį tą, kaip mūsų žingsniai lėtą, Ir žibuokles upelio pakrašty., Kas parašė šios dramos žodžius? Žalioj girioj linko pušys, Krito galvos nuo pečių, O tai buvo didis mūšis Ten prie Aistmarių plačių.","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1919693/krisras.png?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker