Slovenské obce

Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Čadca?
Hornaté
Kamenaté
Skalité
Vrškové
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Ružomberok?
Čupkovice
Neverná
Ludrová
Štetkovice
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Poprad?
Slavkov
Gerlachov
Pychov
Lomníkov
Ako sa nazývajú dve z obcí v okrese Dunajská Streda?
Horná a Dolná Krčma
Horný a Dolný Bar
Horný a Dolný Výčap
Horné a Dolné Opité
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Banská Bystrica?
Turecká
Grécka
Srbská
Maďarská
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Trenčín?
Svinná
Prasacia
Kančia
Bravná
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese
 
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Nitra?
Lucka pri Nitre
Martinka pri Nitre
Majka pri Nitre
Ivanka pri Nitre
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Michalovce?
Lastomír
Vrabcomír
Drozdomír
Vranomír
Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Skalica?
Morský Háj
Vlhký háj
Potočný Háj
Mokrý Háj
0
{"name":"Slovenské obce", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q2EOYZ66N","txt":"Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Čadca?, Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Ružomberok?, Ako sa nazýva jedna z obcí v okrese Poprad?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker