De Grote Kijkrichtingentest - Met welke bril kijk jij naar de natuur?

Ik vind het geweldig dat wolven, bevers, lynxen terugkeren; ze mogen tot in mijn achtertuin komen.
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Huizen binnen overstromingsgebied worden het best afgebroken
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Ik geloof dat technologie het voedselprobleem van de toekomst zal kunnen oplossen
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Natuurgebieden mogen enkel gesubsidieerd worden wanneer ze toegankelijk gemaakt worden voor iedereen
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Historische landschappen zoals heide, hooilanden, graanvelden en holle wegen krijgen de hoogste prioriteit voor herstel en bescherming. Deze landschappen zijn immers ons erfgoed
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Voor mij is elk moerasgebied een klein zuiveringsstation dat ingezet moet worden om de waterkwaliteit te verbeteren
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Natuurbescherming is vooral een taak van de overheid
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Jagers zijn een noodzakelijke schakel in het wildbeheer
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Natuur moet vooral dichtbij zijn. Verafgelegen natuurgebieden zijn minder belangrijk.
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Natuurgebieden mogen afgesloten worden als dat nodig is voor het broedsucces van een aantal vogelsoorten
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Laat ons al eens starten met onze eigen achtertuin duurzaam te beheren. Dit kan heel veel voordelen opleveren voor mens en dier
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Verweven van natuur en landbouw is geen optie. Het is beter om grote natuurgebieden te scheiden van intensieve landbouwzones
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Als we natuur echt willen beschermen, moeten we dichter op elkaar gaan wonen
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Natuur verweven doorheen het landschap is de toekomst. Je creëert niet enkel groene corridors voor heel wat soorten, maar ook een aantrekkelijk en functioneel landschap voor de mens
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
De overheid kan regels opleggen voor grote natuurgebieden, maar in mijn tuin ben ik koning
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Lokaal geproduceerd voedsel moet de norm worden, dat levert milieuwinsten op en biedt landbouwers de beste garantie op een eerlijk inkomen
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Meer groen in de buurt is tof, als het maar goed onderhouden en betaalbaar blijft.
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Bossen zijn belangrijk voor de mens. Nieuwe bossen planten we dus best aan op plaatsen waar we er het meeste voordelen uithalen
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Private ondernemers moeten meer betrokken worden bij natuurbescherming, aan natuur mag ook iets verdiend worden
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Ik wil mijn tuin wel delen met mijn buren, zo'n gemeenschappelijke tuin versterkt immers de sociale banden in de wijk
1 - Helemaal niet akkoord
2
3
4
5 - Helemaal akkoord
Hoe ziet jouw favoriet heidegebied eruit?
A
B
C
D
Hoe ziet jouw favoriet stadsgroen eruit?
A
B
C
D
{"name":"De Grote Kijkrichtingentest - Met welke bril kijk jij naar de natuur?", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q2RY5T4","txt":"Ik vind het geweldig dat wolven, bevers, lynxen terugkeren; ze mogen tot in mijn achtertuin komen., Everzwijnen kunnen een risico vormen voor de varkensteelt en moet je daarom bestrijden., Huizen binnen overstromingsgebied worden het best afgebroken","img":"https://cdn.poll-maker.com/36-1215852/p1654-kr1-2018-06-28.jpg?sz=1200-03438000000515605300"}
Powered by: Quiz Maker