Μεγάλη Έρευνα του Insuranceforum.gr και της Experto Crede Consultants για την επίδραση του COVID-19 στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

1. Το γραφείο σας βρίσκεται:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Άλλο
Διευκρινίστε παρακαλώ:
2. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στον ασφαλιστικό κλάδο;
0-5
6-15
Άνω των 15 ετών
3. Η ιδιότητα υπό την οποία δραστηριοποιείστε είναι:
Μεσίτης
Πράκτορας
Συντονιστής
4. Ο κύκλος εργασιών του γραφείου σας είναι:
Μεγάλος (άνω των 5 εκ.)
Μεσαίος (άνω του 1 εκ.)
Μικρός
5. Μετά την απαγόρευση των μετακινήσεων, όπως αυτή ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 23.03, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το γραφείο σας;
Παραμένει ανοιχτό / το προσωπικό εργάζεται με μέτρα προστασίας
Παραμένει ανοικτό με εργασία από το σπίτι
Παραμένει κλειστό

6. Πως κρίνετε την κατάσταση λειτουργίας του γραφείου σας υπό τις παρούσες συνθήκες;

Το γραφείο μου δουλεύει πλήρως
Το γραφείο μου δουλεύει με αρκετές δυσκολίες οι οποίες είναι διαχειρίσιμες
Το γραφείο μου δουλεύει με μεγάλες δυσκολίες που απειλούν τη βιωσιμότητα του
7. Τον μήνα Μάρτιο η παραγωγή σας:
Σημειώνει αύξηση
Σημειώνει μείωση
Παραμένει στα αναμενόμενα για το μήνα επίπεδα
8. Τον μήνα Μάρτιο, παρατηρήσατε ακυρώσεις / μη ανανεώσεις συμβολαίων;
Ναι
Όχι

9. Οι ακυρώσεις / μη ανανεώσεις κυμάνθηκαν:

Στα αναμενόμενα για τον μήνα επίπεδα
Έως 10 % περισσότερες από τα αναμενόμενα για τον μήνα επίπεδα
Από 11 – 50% περισσότερες από αναμενόμενα για τον μήνα επίπεδα
Άνω του 50% από τα αναμενόμενα για τον μήνα επίπεδα

10. Ποιοι κλάδοι ασφάλισης εκτιμάτε ότι πλήττονται περισσότερο από το ξέσπασμα της πανδημίας;

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 επιλογές)

Κλάδος Αυτοκινήτου
Κλάδος Ζωής
Κλάδος Υγείας
Λοιποί Κλάδοι

11. Συναντήσατε προβλήματα στην είσπραξη ασφαλίστρων;

Ναι
Μερικώς
Όχι

12. Συναντήσατε προβλήματα με την εξυπηρέτηση των συμβολαίων σας από τις ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργάζεστε;

Ναι
Μερικώς
Όχι
13. Κρίνετε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεστε λειτουργούν ικανοποιητικά ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών υπό συνθήκες λειτουργίας κατ' οικον εργασίας των υπαλλήλων τους;
Ναι
Μερικώς
Όχι

14. Πού εντοπίζετε τα μεγαλύτερα προβλήματα ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών υπό τις τρέχουσες συνθήκες;

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 επιλογές)

Προσυμβατική Ενημέρωση
Έκδοση Συμβολαίου
Αποζημίωση
Επικοινωνία
15. Πώς κρίνετε τα μέτρα στήριξης που προκύπτουν από την ένταξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας;
Πολύ ικανοποιητικά
Ικανοποιητικά
Μη επαρκή
16. Ποια αναμένετε να είναι η κατάσταση της επιχείρησής σας στους επόμενους 6 μήνες;
Καλύτερη από πέρυσι
Χειρότερη από πέρυσι
Στα ίδια επίπεδα

17. Πώς κρίνετε την εξέλιξη του απασχολούμενου προσωπικού στο γραφείο σας τους επόμενους 6 μήνες;

Θα μειωθεί το προσωπικό
Θα αυξηθεί το προσωπικό
Το προσωπικό θα παραμείνει το ίδιο

18. Ποιοι κρίνετε ότι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την επιχείρησή σας με την παρούσα κατάσταση της πανδημίας στους επόμενους μήνες;

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 επιλογές)

Έλλειψη πελατών / περιορισμός πελατών
Μη ανανέωση συμβολαίων
Οικονομική δυσχέρεια των πελατών
Προβλήματα στη λειτουργία του γραφείου μου
Δυσκολία προσωπικής επαφής με υφιστάμενους πελάτες και υποψήφιους πελάτες
Προβλήματα στη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργάζομαι
Δυσκολία αποπληρωμής των υποχρεώσεων του γραφείου μου
Δυσκολία καταβολής μισθών του γραφείου μου

19. Ποια είναι η σημαντικότερη επίπτωση των τρεχουσών συνθηκών στην επιχείρησή σας  σήμερα;

Ακυρωσιμότητα συμβολαίων
Δυσκολία προσωπικής επαφής με υφιστάμενους πελάτες και υποψήφιους πελάτες
Δυσκολία στις εισπράξεις ασφαλίστρων
Χαμηλό αγοραστικό ενδιαφέρον από νέους πελάτες
Άλλο
Διευκρινίστε παρακαλώ:

20. Παρακαλούμε όπως αναφέρετε οτιδήποτε κρίνετε σημαντικό για την ολοκλήρωση της έρευνας.

{"name":"Μεγάλη Έρευνα του Insuranceforum.gr και της Experto Crede Consultants για την επίδραση του COVID-19 στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q31PZ1B","txt":"1. Το γραφείο σας βρίσκεται:, 2. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στον ασφαλιστικό κλάδο;, 3. Η ιδιότητα υπό την οποία δραστηριοποιείστε είναι:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker