Glasbeni pojmi 2

Ime in priimek, razred
1. Kako imenujemo osebo, ki poje?
2. Inštrumentom rečemo tudi ...
3. Kako imenujemo valovanje, ki se širi po zraku, vodi in trdnih snoveh?
4. c
višino in globino
globino in širino
višino in dolžino
dolžino in globino
5. Kako imenujemo glasbeno delo, ki je napisano za glasbila ali pevce?
a) uganka
b) igra
c) skladba
d) strip
6. Kdo ustvarja glasbena dela?
a) pevec
b) pisatelj
c) novinar
d) skladatelj
7. Kaj je pavza v glasbi?
a) ploskanje
b) odmor
c) tišina
d) dolgčas
8. Kako imenujemo pesem z nagajivo vsebino?
9. Kako rečemo pevcu, ki poje sam?
10. Kako imenujemo skupino pevcev?
11. Kaj je orkester?
skupina pevcev
skupina, ki igra na glasbila
12. Kdo vodi orkester?
13. Poznamo pogrebno, vojaško in poročno …
14. Medigra je ...
inštrumentalni del med kiticami.
inštrumentalni del na začetku pesmi.
inštrumentalni del na koncu pesmi.
15. Kako imenujemo del pesmi, ki se ponavlja?
16. Glasbeni prireditvi lahko rečemo tudi ...
a) poroka
b) koncert
c) pogreb
d) zabava
17. Pesem, kjer avtor ni znan je …
18. Pesem, kjer je avtor znan je …
19. Kako imenujemo knjigo, v kateri so zbrane pesmi?
a) knjiga pravljic
b) učbenik
c) zvezek
d) pesmarica
20. Kako imenujemo urejeno menjavanje poudarjenih in nepoudarjenih zlogov v verzu?
a) metrum
b) melodija
c) zvok
d) ton
21. Kateri inštrument je na sliki?
22. Kateri inštrument je na sliki?
23. Kateri inštrument je na sliki?
24. Kateri inštrument je na sliki?
25. Kateri inštrument je na sliki?
26. Kateri inštrument je na sliki?
27. Kateri inštrument je na sliki?
28. Kateri inštrument je na sliki?
29. Kateri inštrument je na sliki?
0
{"name":"Glasbeni pojmi 2", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q359VX2","txt":"Ime in priimek, razred, 1. Kako imenujemo osebo, ki poje?, 2. Inštrumentom rečemo tudi ...","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1927211/harmonika-2.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker