#ΚΕΤ_Ebbinghaus illusion

Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια αντιληπτική πλάνη που σχετίζεται με το σχετικό μέγεθος των αντικειμένων και ονομάζεται ψευδαίσθηση του Ebbinghaus ή κύκλοι τουTitchener.

 

 

Παρατηρείστε την εικόνα προσεκτικά.  

#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 

 

 

 
 
 
 

Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια αντιληπτική πλάνη που σχετίζεται με το σχετικό μέγεθος των αντικειμένων και ονομάζεται ψευδαίσθηση του Ebbinghaus ή κύκλοι τουTitchener.

 

 

Παρατηρείστε την εικόνα προσεκτικά.  

#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 

 

 

 
 
 
 

Ποιος από τους δύο πορτοκαλί κύκλους θα λέγατε πως είναι μεγαλύτερος; Αυτός που βρίσκεται αριστερά ή αυτός που βρίσκεται δεξιά;

 

 
Αριστερά
Δεξιά
Κανένας

Η ψευδαίσθηση Ebbinghaus είναι μια οπτική αντιληπτική πλάνη που σχετίζεται με το μέγεθος. Ονομάστηκε από τον Γερμανό ψυχολόγο Hermann Ebbinghaus παρότι η ψευδαίσθηση διαδόθηκε στον αγγλόφωνο κόσμο από τον Edward B. Titchener.

 

Η ψευδαίσθηση Ebbinghaus είναι μια οπτική αντιληπτική πλάνη που σχετίζεται με το μέγεθος. Ονομάστηκε από τον Γερμανό ψυχολόγο Hermann Ebbinghaus παρότι η ψευδαίσθηση διαδόθηκε στον αγγλόφωνο κόσμο από τον Edward B. Titchener.

 

Δύο κύκλοι ίδιου μεγέθους (εδώ πορτοκαλί) τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο και ο ένας περιβάλλεται από μεγάλους (μαύρους) κύκλους ενώ ο άλλος περιβάλλεται από μικρούς (μαύρους) κύκλους. Ως αποτέλεσμα της αντιπαραβολής των κύκλων, ο κεντρικός κύκλος που περιβάλλεται από μεγάλους κύκλους εμφανίζεται μικρότερος από τον κεντρικό κύκλο που περιβάλλεται από μικρούς κύκλους.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι εκτός των σχετικών μεγεθών των κύκλων, δύο άλλοι κρίσιμοι παράγοντες που εμπλέκονται στην αντίληψη της συγκεκριμένης ψευδαίσθησης είναι η απόσταση των γύρω κύκλων από τον κεντρικό κύκλο και η πληρότητα του δακτυλίου. Ανεξάρτητα από το σχετικό μέγεθος, εάν οι γύρω κύκλοι είναι πιο κοντά στον κεντρικό κύκλο, ο κεντρικός κύκλος εμφανίζεται μεγαλύτερος και εάν οι γύρω κύκλοι είναι πολύ μακριά, ο κεντρικός κύκλος εμφανίζεται μικρότερος. Ενώ η μεταβλητή της απόστασης φαίνεται να είναι ενεργός παράγοντας στην αντίληψη του σχετικού μεγέθους, το μέγεθος των γύρω κύκλων περιορίζει το πόσο κοντά μπορούν να βρίσκονται στον κεντρικό κύκλο, με αποτέλεσμα πολλές μελέτες να συγχέουν τις δύο μεταβλητές.

Η ψευδαίσθηση του Ebbinghaus έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη ξεχωριστών οδών στον εγκέφαλο για αντίληψη και δράση (Two Streams Hypothesis). Έχει υποστηριχθεί ότι η ψευδαίσθηση του Ebbinghaus στρεβλώνει την αντίληψη του μεγέθους, αλλά όχι τη (συνοδευόμενη) δράση. Μια μελέτη από τον νευροεπιστήμονα Melvyn A. Goodale έδειξε ότι όταν ένα άτομο απαιτείται να ανταποκριθεί σε ένα φυσικό μοντέλο της ψευδαίσθησης πιάνοντας τον κεντρικό κύκλο, η κλιμάκωση του ανοίγματος της λαβής δεν επηρεάστηκε από την αντιληπτή παραμόρφωση μεγέθους.

Δύο κύκλοι ίδιου μεγέθους (εδώ πορτοκαλί) τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο και ο ένας περιβάλλεται από μεγάλους (μαύρους) κύκλους ενώ ο άλλος περιβάλλεται από μικρούς (μαύρους) κύκλους. Ως αποτέλεσμα της αντιπαραβολής των κύκλων, ο κεντρικός κύκλος που περιβάλλεται από μεγάλους κύκλους εμφανίζεται μικρότερος από τον κεντρικό κύκλο που περιβάλλεται από μικρούς κύκλους.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι εκτός των σχετικών μεγεθών των κύκλων, δύο άλλοι κρίσιμοι παράγοντες που εμπλέκονται στην αντίληψη της συγκεκριμένης ψευδαίσθησης είναι η απόσταση των γύρω κύκλων από τον κεντρικό κύκλο και η πληρότητα του δακτυλίου. Ανεξάρτητα από το σχετικό μέγεθος, εάν οι γύρω κύκλοι είναι πιο κοντά στον κεντρικό κύκλο, ο κεντρικός κύκλος εμφανίζεται μεγαλύτερος και εάν οι γύρω κύκλοι είναι πολύ μακριά, ο κεντρικός κύκλος εμφανίζεται μικρότερος. Ενώ η μεταβλητή της απόστασης φαίνεται να είναι ενεργός παράγοντας στην αντίληψη του σχετικού μεγέθους, το μέγεθος των γύρω κύκλων περιορίζει το πόσο κοντά μπορούν να βρίσκονται στον κεντρικό κύκλο, με αποτέλεσμα πολλές μελέτες να συγχέουν τις δύο μεταβλητές.

Η ψευδαίσθηση του Ebbinghaus έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη ξεχωριστών οδών στον εγκέφαλο για αντίληψη και δράση (Two Streams Hypothesis). Έχει υποστηριχθεί ότι η ψευδαίσθηση του Ebbinghaus στρεβλώνει την αντίληψη του μεγέθους, αλλά όχι τη (συνοδευόμενη) δράση. Μια μελέτη από τον νευροεπιστήμονα Melvyn A. Goodale έδειξε ότι όταν ένα άτομο απαιτείται να ανταποκριθεί σε ένα φυσικό μοντέλο της ψευδαίσθησης πιάνοντας τον κεντρικό κύκλο, η κλιμάκωση του ανοίγματος της λαβής δεν επηρεάστηκε από την αντιληπτή παραμόρφωση μεγέθους.

{"name":"#ΚΕΤ_Ebbinghaus illusion", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q366LT4","txt":"Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια αντιληπτική πλάνη που σχετίζεται με το σχετικό μέγεθος των αντικειμένων και ονομάζεται ψευδαίσθηση του Ebbinghaus ή κύκλοι τουTitchener.     Παρατηρείστε την εικόνα προσεκτικά.   #KET_brain_games #KET_cognitive_science, Ποιος από τους δύο πορτοκαλί κύκλους θα λέγατε πως είναι μεγαλύτερος; Αυτός που βρίσκεται αριστερά ή αυτός που βρίσκεται δεξιά;, Η ψευδαίσθηση Ebbinghaus είναι μια οπτική αντιληπτική πλάνη που σχετίζεται με το μέγεθος. Ονομάστηκε από τον Γερμανό ψυχολόγο Hermann Ebbinghaus παρότι η ψευδαίσθηση διαδόθηκε στον αγγλόφωνο κόσμο από τον Edward B. Titchener.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker