Postimehe euroviktoriin, 3.

Mis on Euroopa Liidu juhtlause?
Ühinenud rahu ja demokraatia nimel
Ühinenud mitmekesisuses
Rahu, vabadus, solidaarsus
Meie erinevused on meie tugevus!
Kes on praegune Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja?
Federica Mogherini
Charles Michel
Josep Borrell
Ursula von der Leyen
Mis riikidega soovitas Euroopa Komisjon 8. novembril avaldatud laienemispaketis avada liitumiskõnelused?
Ukrainaga
Ukraina, Moldova ja Gruusiaga
Ukraina, Bosnia- ja Herzegovina, Gruusia ja Moldovaga
Ukraina ja Moldovaga
Mitme Euroopa Liidu kandidaatriigiga on EL juba alustatud liitumisläbirääkimisi?
5
6
7
8
Mis on Euroopa Liidu neli põhivabadust?
Kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine liikmesriikide piires
Usuvabadus, poliitline vabadus, sõnavabadus ja majandusvabadus
Südametunnistuse-, usu-, sõna- ja mõttevabadus
Isiku-, liikumis-, poliitiline ja intellektuaalne vabadus
Kui mitu Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole Schengeni viisaruumis?
2
3
4
5
Milline järgnevatest ei ole Euroopa Liidu institutsioon?
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Nõukogu
Euroopa Ülemkogu
Euroopa Kontrollikoda
Mis linnades asuvad Euroopa Liidu institutsioonid?
Brüsselis ja Strasbourgis
Brüsselis, Strasbourgis ja Frankfurdis
Brüsselis, Strasbourgis, Frankfurdis ja Luksemburgis
Brüsselis, Strasbourgis, Frankfurdis, Luksemburgis ja Haagis
Mis leping pani aluse Euroopa Liidule?
Rooma leping
Amsterdami leping
Ühtne Euroopa akt
Maastrichti leping
Millal toimusid esimesed Euroopa Parlamendi valimised?
1979
1974
1989
1984
0
{"name":"Postimehe euroviktoriin, 3.", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q3KGDMGD9","txt":"Mis on Euroopa Liidu juhtlause?, Kes on praegune Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja?, Mis riikidega soovitas Euroopa Komisjon 8. novembril avaldatud laienemispaketis avada liitumiskõnelused?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker