Ha most írnád, sikerülne a töri érettségi?

A feladat a kereszténység születéséhez kapcsolódik. Melyik város neve hiányzik a B) betűjelű forrásból? Nevezd meg!
Jeruzsálem
Medina
Názáret
Damaszkus

A feladat az 1956-os forradalom utáni eseményekkel kapcsolatos. Hogyan értelmezhető a forrás aláhúzott része? A munkásosztály nemzetközi segítsége 1956 őszén Magyarországon azt jelentette, hogy...

1. nemzetközi munkásbrigádok segítettek Nagy Imrének és kormányának.
2. nemzetközi munkásbrigádok segítettek Kádár János munkás-paraszt kormányának.
3. a szovjet hadsereg biztosította Kádár János hatalomra jutását.
4. a szovjet hadsereg segítette Nagy Imre és kormánya működését.
A feladat a második ipari forradalomhoz kapcsolódik. Válaszd ki a képhez kapcsolódó állítások helyes befejezését! A futószalag bevezetésének következtében...
1. csökkent a munkanélküliség, mert a felgyorsult munkatempóhoz több munkásra volt szükség.
2. növekedett a termékek ára, mert a technológiai újítás nagyon drága volt, és csak a legnagyobb gyárak tudták megvenni.
3. megkezdődött az autók tömeggyártása, így a költségek leszorításával a középosztály számára elérhető termékké vált.
4. a viszonylag egyszerű technológiának köszönhetően gyorsan terjedt Amerikában és Oroszországban is.
A feladat a dualizmus kori Magyarország társadalmával kapcsolatos. Kikről szól az idézett újságcikk?
1. A fiumei kikötőben hajóra szálló, kivándorlásra készülő emberekről.
2. Amerikába megérkező kivándorlókról.
3. Amerikai farmokon dolgozó magyarokról.
4. A roma közösségről
A feladat az első világháborúval kapcsolatos. Jelölje meg azt a szövetségi rendszert, amelyikre igaz az állítás!
antant
hármas szövetség
kettős szövetség
Központi Hatalmak Szövetsége
0
{"name":"Ha most írnád, sikerülne a töri érettségi?", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q3SWO95K7","txt":"A feladat a kereszténység születéséhez kapcsolódik. Melyik város neve hiányzik a B) betűjelű forrásból? Nevezd meg!, A feladat az 1956-os forradalom utáni eseményekkel kapcsolatos. Hogyan értelmezhető a forrás aláhúzott része? A munkásosztály nemzetközi segítsége 1956 őszén Magyarországon azt jelentette, hogy..., A feladat a második ipari forradalomhoz kapcsolódik. Válaszd ki a képhez kapcsolódó állítások helyes befejezését! A futószalag bevezetésének következtében...","img":"https://cdn.poll-maker.com/63-2676515/ke-pernyo-foto-2021-03-06---13-59-12.png?sz=1200-00359000000920305297"}
Powered by: Quiz Maker