Scan goed opdrachtgeverschap

Dit eerste deel van de scan gaat over de opdrachtverstrekking en het bestuur. Geef voor elk van de onderstaande stellingen aan in hoeverre deze van toepassing is op uw organisatie.
Helemaal eens
Eens
Niet eens of oneens
Oneens
Helemaal oneens
De organisatie heeft een heldere visie op het doel van het complexe project
De visie rond het complexe project is helder gecommuniceerd naar- en geverifieerd met de interne organisatie
De budgetten voor het complexe project passen bij de ambitie en complexiteit van de opdrachtverstrekking
Het mandaat voor het complexe project is intern op het goede niveau belegd
Ik krijg goede terugkoppeling vanuit het interne team (rond strategische kansen, business continuïteit, risico's, budgetten, en samenwerking) zodat ik goed geïnformeerd beslissingen kan nemen bij (de voortgang en milestones/upscaling rond) complexe projecten
Het tweede deel van de scan gaat over opdrachtgeverschap en de interne organisatie. In de vraagstelling gaan we ervan uit dat u al complexe projecten (initiatieven) heeft lopen. Is dat nog niet zo, vul dan in wat u voorziet.
Helemaal eens
Eens
Niet eens of oneens
Oneens
Helemaal oneens
De interne organisatie pakt de opdrachtverstrekking effectief en efficiënt op
In het interne team hebben we de juiste disciplines gemobiliseerd / de bemensing op orde, passend bij de ambities en complexiteit van de opgave
Er is voldoende draagvlak voor het project bij het personeel
De verantwoordelijkheden rond het project zijn intern helder belegd
Er is een scherp beeld van wat geleverd moeten worden aan (tussen-)producten en resultaten
Het derde deel van de scan gaat over opdrachtnemerschap en externe organisatie(s). In de vraagstelling gaan we ervan uit dat u al complexe projecten (initiatieven) heeft lopen. Is dat nog niet zo, vul dan in wat u voorziet.
Helemaal eens
Eens
Niet eens of oneens
Oneens
Helemaal oneens
We hebben vertrouwen in de externe partners die betrokken zijn bij het project
De samenwerking met onze partners kenmerkt zich door co-creatie en co-innovatie
Er is zicht op de business/verdien modellen van onze partners in het project
Er is goed proces om de eigen risico's rond het project (financieel, operationeel, lock-in) adequaat in beeld te hebben.
Er is zicht op de risico’s voor onze partners in het project.
Vervolgvragen over opdrachtnemerschap en externe organisatie(s). In de vraagstelling gaan we ervan uit dat u al complexe projecten (initiatieven) heeft lopen. Is dat nog niet zo, vul dan in wat u voorziet.
Helemaal eens
Eens
Niet eens of oneens
Oneens
Helemaal oneens
We hebben een helder zicht op passende/evenwichtige afspraken met partners (passende risico’s/verdiensten/geen lock-ins/…)
We hebben een duidelijk beeld van het contractmodel dat het best past bij de opgave, risico’s en businessmodel
We zijn voldoende voorbereid om in de toekomst adequaat om te gaan met dynamiek (marktveranderingen, technologische ontwikkelingen, wijzigende wet/regelgeving, etc.)
Er is een helder beeld van (nieuwe) concurrentie
[Algemene vraag]
Hoe belangrijk zijn de complexe projecten voor uw organisatie? 
Onbelangrijk
Nice to have
Belangrijk
Zeer belangrijk
Essentieel voor het voortbestaan
[Algemene vraag]
In welke fase van het complexe project bevindt u zich? 
1. Initieel - we oriënteren ons op de mogelijkheden
2. Opportunistisch - als zich kansen voordoen, zetten we stappen
3. Managed - we hebben een programma om stappen te zetten
4. Project is actief - we zetten stappen/hebben stappen gezet naar selectie en/of uitvoering
5. Realisatie/exploitatie - we zitten reeds in de realisatie/exploitatie fase van het project
Heeft u een inschatting gemaakt van het totaal benodigde budget voor uw project?
Ja
Nee
[Optioneel] Wat is ongeveer de projectomvang - in Euro?
[Optioneel] Wat is ongeveer de projectomvang - in tijdsduur?
[Optioneel] Wat is ongeveer de projectomvang - in aantal interne partners?
[Optioneel] Wat is ongeveer de projectomvang - in aantal externe partners?
[Optioneel] Mijn twijfels zitten vooral op het gebied van:
[Optioneel] Ik heb met name positieve ervaringen op het gebied van:
{"name":"Scan goed opdrachtgeverschap", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q462XSH0C","txt":"Dit eerste deel van de scan gaat over de opdrachtverstrekking en het bestuur. Geef voor elk van de onderstaande stellingen aan in hoeverre deze van toepassing is op uw organisatie., De organisatie heeft een heldere visie op het doel van het complexe project","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker