Ბაზარი არაა
Ასპირანტ არა, ასპირინ ქვეყნად
Პირიქით, ნატომ მესიჯი მოგვწერა, საერთოდ არ დაგეხმარებითო
ბაზარი არაა
ნწ
Ბაზარი არაა, ახლაც გაღიზიანებული იყო და უკრაინაში ომი იმიტომ დაიწყო
ნწ
Ბაზარი არაა, ბაბუაჩემმა იკატავა გემებზ
ნწ
ბაზარი არაა
ნწ
ბაზარი არაა
ნწ
ბაზარი არაა
ნწ
ბაზარი არაა
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q4EMMF7O6","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/89-4331318/1.png?sz=1200-00000007461000005300"}
Powered by: Quiz Maker