Ususret državnoj maturi: Stilska izražajna sredstva

Izbaci uljeza.
asonanca
onomatopeja
polisindeton
Retoričko pitanje, asindeton i inverzija su
figure dikcije
figure konstrukcije
figure riječi
Što se bili u gori zelenoj?
Al su snizi, al su labutovi?
Da su snizi, već bi okopnili,
labutovi već bi poletili:
ni su snizi, nit su labutovi,
nego čator age Asan-age.
Koju figuru prepoznajete u primjeru?
slavensku antitezu
metaforu
asindeton
I žilice su moje nabrekle ko potoci.
(Vladimir Nazor)
Koju figuru prepoznajete u primjeru?
onomatopeju
aliteraciju
hiperbolu
Pojest ću cijelu zdjelu. Koju figuru prepoznajete u primjeru?
metaforu
metonimiju
epiforu
A naša ulica je duga,
Duga,
I čudno ima ime...
(Dobriša Cesarić)
Koju figuru prepoznajete u primjeru?
anaforu
anadiplozu
polisindeton
Nizanje veznika iako za to ne postoji gramatička potreba je
polisindeton
asindeton
elipsa
Slušaj, pobre, je l' i jauk tlapnja?
Slušaj zveku, je l' i zveka tlapnja?
(Ivan Mažuranić)
Koju figuru prepoznajete u primjeru?
simploku
anaforu
epiforu
Ujedinjene anafora i epifra čine
simploku
anadiplozu
inverziju
Ždral putuje k toplom jugu – u jeseni,
A meni je put sjevera – u jeseni.
(Stanko Vraz)
Koju figuru prepoznajete u primjeru?
onomatopeju
metonimiju
epiforu
0
{"name":"Ususret državnoj maturi: Stilska izražajna sredstva", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q5G4XJX","txt":"Izbaci uljeza., Retoričko pitanje, asindeton i inverzija su, Što se bili u gori zelenoj? Al su snizi, al su labutovi? Da su snizi, već bi okopnili, labutovi već bi poletili: ni su snizi, nit su labutovi, nego čator age Asan-age. Koju figuru prepoznajete u primjeru?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker