ძალადობაა
არ არის ძალადობაა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
ძალადობაა
არ არის ძალადობა
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q5I1XWB5F","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/77-3568968/--02.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker