#ΚΕΤ_Gradient Illusion

Μια τελευταία οπτική πλάνη στο κομμάτι του χρώματος, η οποία μας έρχεται και πάλι από τον καθηγητή Akiyoshi Kitaoka.


#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 
 

Μια τελευταία οπτική πλάνη στο κομμάτι του χρώματος, η οποία μας έρχεται και πάλι από τον καθηγητή Akiyoshi Kitaoka.


#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 
 
Πόσα χρώματα έχει το τετράγωνο που κινείται;
Το κινούμενο τετράγωνο φαίνεται να αλλάζει χρώμα, παρότι το χρώμα του είναι σταθερό!
 
 
 
Άλλο ένα παράδειγμα που μας επιβεβαιώνει πως η οπτική μας αντίληψη «αλλάζει» τον τρόπο που «βλέπουμε» τα χρώματα.
 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως το τετράγωνο έχει ένα σταθερό χρώμα, αν βγάλετε μια φωτογραφία τα δυο ακραία στιγμιότυπα, «κόψετε» την φωτογραφία ώστε να περιέχει μόνο το «δίχρωμο» τετράγωνο, και να συγκρίνετε τις δύο εικόνες!
Το κινούμενο τετράγωνο φαίνεται να αλλάζει χρώμα, παρότι το χρώμα του είναι σταθερό!
 
 
 
Άλλο ένα παράδειγμα που μας επιβεβαιώνει πως η οπτική μας αντίληψη «αλλάζει» τον τρόπο που «βλέπουμε» τα χρώματα.
 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως το τετράγωνο έχει ένα σταθερό χρώμα, αν βγάλετε μια φωτογραφία τα δυο ακραία στιγμιότυπα, «κόψετε» την φωτογραφία ώστε να περιέχει μόνο το «δίχρωμο» τετράγωνο, και να συγκρίνετε τις δύο εικόνες!
{"name":"#ΚΕΤ_Gradient Illusion", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q643G20","txt":"Μια τελευταία οπτική πλάνη στο κομμάτι του χρώματος, η οποία μας έρχεται και πάλι από τον καθηγητή Akiyoshi Kitaoka. #KET_brain_games #KET_cognitive_science, Πόσα χρώματα έχει το τετράγωνο που κινείται;, Το κινούμενο τετράγωνο φαίνεται να αλλάζει χρώμα, παρότι το χρώμα του είναι σταθερό!       Άλλο ένα παράδειγμα που μας επιβεβαιώνει πως η οπτική μας αντίληψη «αλλάζει» τον τρόπο που «βλέπουμε» τα χρώματα.   Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως το τετράγωνο έχει ένα σταθερό χρώμα, αν βγάλετε μια φωτογραφία τα δυο ακραία στιγμιότυπα, «κόψετε» την φωτογραφία ώστε να περιέχει μόνο το «δίχρωμο» τετράγωνο, και να συγκρίνετε τις δύο εικόνες!","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker