Πόσο καλός είσαι στην ορθογραφία;

Ποιο είναι το σωστό;
Αλώβητος
Αλλόβητος
Αλόβητος
Ποιο είναι το σωστό;
Νύρομαι
Νήρομαι
Νείρομαι
Ποιο είναι το σωστό;
Πολυσχειδής
Πολλυσχειδής
Πολυσχιδής
Ποιο είναι το σωστό;
Συνδετημόνας
Συνδαιτυμόνας
Συνδαιτημόνας
Ποιο είναι το σωστό;
Φυλλορροώ
Φυλορροώ
Φυλλοροώ
Ποιο είναι το σωστό;
Λιμεώνας
Λυμεώνας
Λοιμεώνας
Ποιο είναι το σωστό;
Ρηξικέλευθος
Ριξηκέλευθος
Ρηξηκέλευθος
Ποιο είναι το σωστό;
Παλιννωδία
Παλινωδία
Παλλινωδία
Ποιο είναι το σωστό;
Τερψηθυμία
Τερψιθυμία
Τερψυθιμία
Ποιο είναι το σωστό;
Πομφόλυγγα
Πομφόλλυγα
Πομφόλυγα
0
{"name":"Πόσο καλός είσαι στην ορθογραφία;", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q6A35FS1T","txt":"Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο είναι το σωστό;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker