TEST 6: Funktsioonid

Parabooli y = –x2 + x + 2 haripunkt on
(–0,5; 2,25)
(0,5; 2,25)
(2,25; 0,5)
(–0,5; –2,25)
mõni muu vastus
Funktsiooni y = –x3 – 2x2 – 3x + 2 väärtus kohal x = –2 on
6
–14
–12
8
mõni muu vastus
Funktsiooni y = x2(3 – x) positiivsuspiirkond on
(3; ∞)
(–3; ∞)
(0; ∞)
(–∞; 0) U (0; 3)
mõni muu vastus
Funktsiooni y = x2(3 – x) graafiku graafiku maksimumpunkt on
(0; 0)
(2; 6)
(2; 4)
(4; 2)
mõni muu vastus
Missuguse x väärtuse korral on funktsiooni y = x – x2 väärtus 2?
3
–2
–4
–3
mõni muu vastus
Missuguste muutuja x väärtuste korral on funktsioon y = x3 + 2x kasvav?
x > 0
kõikide x väärtuste korral
x < 0
x < –2
mõni muu vastus
Funktsiooni y = x2 + 2x + 3 vähim väärtus on
1
2
3
–2
mõni muu vastus
Joonele y = x3 + 3x2 kohal x = –2 joonestatud puutuja võrrand on
y = x + 2
y = 0
y = 4
y = 4x
mõni muu vastus
Missugune sirge on parabooli y = 2x2 – 3x puutuja?
y = 5x – 8
y = 5x – 3
y = 2x + 1
y = –x + 6
mõni muu vastus
Funktsiooni y = x3 – 3x suurim väärtus lõigul [–2; 3] on
2
0
18
69
mõni muu vastus
0
{"name":"TEST 6: Funktsioonid", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q6G5VZ36N","txt":"Parabooli y = –x2 + x + 2 haripunkt on, Funktsiooni y = –x3 – 2x2 – 3x + 2 väärtus kohal x = –2 on, Funktsiooni y = x2(3 – x) positiivsuspiirkond on","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker