Белбиний Багт гүйцэтгэх дүрийн тест
 
 

Белбиний Багт гүйцэтгэх дүрийн тест
Та багаар ажиллахдаа ямар үүрэг роль гүйцэтгэдэг вэ? Уг тест нь таны багт гүйцэтгэх дүрийг тодруулах зорилготой.
 
Та доорх өгөгдлүүдээс өөртөө хамгийн их тохирч байгаа бодомжид өндөр оноо өгөх байдлаар хариулна уу. Бодомж бүрийг 1-10 оноогоор үнэлнэ. Тухайн бодомж танд огт тохирохгүй бол 1-2 оноо, бага зэрэг тохирч байвал 3-4 оноо, дунд зэрэг тохирч байвал 5-6 оноо, тохирч байвал 7-8 оноо, сайн тохирч байвал 9-10 оноо өгөөрэй.
 
Танд амжилт хүсье.
 
Та багаар ажиллахдаа ямар үүрэг роль гүйцэтгэдэг вэ? Уг тест нь таны багт гүйцэтгэх дүрийг тодруулах зорилготой.
 
Та доорх өгөгдлүүдээс өөртөө хамгийн их тохирч байгаа бодомжид өндөр оноо өгөх байдлаар хариулна уу. Бодомж бүрийг 1-10 оноогоор үнэлнэ. Тухайн бодомж танд огт тохирохгүй бол 1-2 оноо, бага зэрэг тохирч байвал 3-4 оноо, дунд зэрэг тохирч байвал 5-6 оноо, тохирч байвал 7-8 оноо, сайн тохирч байвал 9-10 оноо өгөөрэй.
 
Танд амжилт хүсье.
 
а.1. Би хийх, зохион байгуулах шаардлагатай ажлуудыг маш сайн гүйцэтгэдэг учраас хамтран ажилладаг хүмүүс маань надад итгэдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
а.2. Би бусад хүмүүсийн анзаараагүй орхисон, алдаатай гүйцэтгэсэн, бүрэн бус гүйцэтгэлтэй, цагаас нь хоцроосон ажлыг нөхөж гүйцээж явдаг хүн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
а.3. Хурал уулзалт, зөвлөгөөн гол зорилгоосоо хазайж хэлбийж эхэлбэл би дургүйгүйцэж байгаагаа шууд илэрхийлдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a.4. Би үндсэн зөвлөгөө зөвлөмжийг гаргадаг хүн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a.5. Би бусад хүмүүсийн гаргаж байгаа санал санаачлага, санаа бодлын давуу болон сул талд маш бодитой задлан шинжилгээ хийдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a.6. Би цаг хугацаатай уралдаж хамгийн сүүлийн үеийн хөгжил дэвшил, шинэ арга барил, шинэлэг санааг мэдэж авахыг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a.7. Надад олныг зохион байгуулах ур чадвар бий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a.8. Би асуудлыг шийдвэрлэхэд тус болох санал, зөвлөмжийг хүлээн авч дэмжихэд үргэлж бэлэн байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.1. Би шийдвэр гаргалтад хүчтэй нөлөө үзүүлэгч байх дуртай.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.2. Би жижиг деталь, элемент бүрийг сайн мэдэрдэг, анзаардаг учраас дээд зэргээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ажиллахыг өөрөөсөө болон бусдаас шаарддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.3. Би хамтран ажиллагсдынхаа асуудалд санаа тавьж туслахыг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.4. Би олон янзын санал, гарц гаргалгаа, шийдлүүдэд шүүмжлэлтэй хандан боломжит хувилбаруудыг ангилж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.5. Би асуудлыг шийдвэрлэхдээ бүтээлчээр шийдэхийг эрмэлздэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.6. Өөр өөр өнцгөөс, олон талаас харсан үзэл бодлыг нэгтгэх, эвлүүлэн зохицуулах нь надад сонирхолтой байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.7. Би шинэ санаанаас илүүтэй бодит практик ажилд илүү сонирхолтой.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.8. Ажлыг олон янзын арга барилаар хийж гүйцэтгэж болохыг олж мэдэх нь надад сайхан санагддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.1. Асуудал үүсч болзошгүй, цаашид хүндрэх магадлалтай аливаа асуудлыг би анхааралдаа авахыг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.2. "Бушуу туулай борвиндоо баастай” гэгчээр би яарч хийхээс илүүтэйгээр судалж, боломжит хувилбаруудыг гаргаж ирэхийг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.3. Би ганцхан саналыг сонгодоггүй. Харин бүхий л санал, зөвлөмжийг анхааралтай харьцуулж үзэж байж сонгохыг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.4. Би бусдын авьяас ур чадварыг олж харж, үр бүтээлтэй ажиллах ажил үүргийг оноож, бүтээмжтэй байхаар зохицуулж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.5. Хэдий ачаалалтай, хүнд байсан ч тогтвортой системтэй арга барил, хандлагыг үргэлжлүүлэхээс эмээдэггүй.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.6. Удаан хугацааны турш үргэлжилсэн ярвигтай, төвөгтэй асуудлыг шийдэх шинэ аргыг би ихэвчлэн санаачилдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.7. Хэрвээ шаардлагатай бол өөрийн үзэл бодлыг хүчээр тулгахаас өөр арга байхгүй.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.8. Би чадах зүйлээрээ бусдад хэзээд туслахад бэлэн байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.1. Хийх ажил ба хүрэх зорилгод үүрэг даалгавар нь тодорхой бус байхыг би тэвчиж чаддаггүй.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.2. Би уулзалт хурал цуглаан дээр өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхээсээ эмээдэггүй.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.3. Би олон янзын хүнтэй хамтран ажиллаж тэдний ажил үүрэг, сайн сайхан байдалд нь бага ч гэсэн хувь нэмэр оруулж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.4. Би сонирхолтой санал санаачилгыг онцлон гаргаж ирээд хэрэгжүүлэхийг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.5. Би үндэслэлгүй төсөв, төлөвлөгөөг няцаах нотолгоо гаргадаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.6. Би бусдын олж харахгүй байгаа цэгүүдийг нийлүүлэх болон бүхэл бүтэн шинжийг нэгтгэж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.7. Завгүй байх нь надад жинхэнэ сэтгэл ханамж авчирдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d.8.Хүмүүсийг илүү таньж мэдэх хүсэл сонирхол надад бага байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.1. Багаар ажиллахад ихэнхдээ миний төсөөлж байсан төсөөлөл, хүлээж байсан хүлээлтэнд хүрэхгүй гонсойх тал их байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.2. Амжилттай тохиролцоо хийх, гэрээ байгуулах үедээ би өөрийн бие хүний ур чадвараа олж хардаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.3. Миний мэдрэмжүүд миний хурц шүүмжлэлүүдэд ховорхон саад болдог.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.4. Би үр дүнтэй байгууллагын болон багийн бүтцийг байгуулахыг чухалчилдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.5. Би этгээд гадаад төрх, этгээд зан төлөвтэй олон янзын хүмүүстэй ажиллаж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.6. Хэрэв хэн нэгэн хамт олныхоо дунд нэр хүнд олж амжилтанд хүрэхийг хүсвэл бага зэргийн эсэргүүцэлтэй тулгарч болно гэж би үздэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.7. Би нэг л мэдэхэд тухайн салбартаа танигдсан мэргэжилтэн экспертүүдийг таньдаг болсон байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e.8. Надад хугацаанд нь чанартай маш сайн хийх гэдэг нь төрөлхийн шинж гэлтэй хөгжсөн байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.1. Би эргэн тойронд байгаа нээлттэй боломж, боломжтой арга замуудыг олж харахыг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.2. Би ажил эхлэхээс өмнө тухайн ажлыг хэрхэн чанартай сайн хийж дуусгах вэ гэдэгт санаа зовдог.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.3. Би асуудалтай ярвигтай зүйлд задлан шинжилгээ хийх замаар маш болгоомжтой ханддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.4. Миний ажилд хөндлөнгийн оролцоо орох шаардлагатай гэж батлан харуулсан үед би хөндлөнгийн хүнийг ажилдаа оролцуулдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.5. Би ямар ч нөхцөл байдалд бие даасан, иновацлаг байдлаар ажиллах чадвартай.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.6. Арга хэмжээ авах шаардлагатай үед би удирдлагыг гартаа авахад дургүйцэхгүй.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.7. Би хамтран ажиллагсдынхаа санаачилгыг эелдэгээр урамшуулж чаддаг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f.8. Зорилгоо тодорхойлж чадаагүй, тодорхой бус ажлыг хийх надад хэцүү байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.1. Надад тухайн төслийг хэрхэн хийх алхмыг тодорхойлох, шаардлагатай алхмуудыг цэгцлэх авъяас байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.2. Миний гаргасан шүүмжлэл цаг хугацаа шаардах боловч ихэвчилэн үнэнд ойрхон байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.3. Миний ажлын хэв маягт өргөн хүрээний харилцаа холбоо нь чухал байдаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.4. Би нарийвчилсан деталь мэдээллийг олж харах нүдтэй.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.5. Би багийн уузалт хурал дээр өөрийгөө харуулж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.6. Ямар шинэ арга барил, шинэ санаа нь шинэ харилцаа холбоо шинэ үүд хаалгыг нээхийг би олж харж чаддаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.7. Би төвөгтэй ярвигтай асуудлын хоёр талыг олж харан бусад нь хүлээн зөвшөөрөх шийдвэр гаргахыг хичээдэг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g.8. Би бусадтайгаа харилцаа сайтай байж, багийнхаа төлөө шаргуу ажилладаг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{"name":"Белбиний Багт гүйцэтгэх дүрийн тест", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q7YESXE2S","txt":"Та багаар ажиллахдаа ямар үүрэг роль гүйцэтгэдэг вэ? Уг тест нь таны багт гүйцэтгэх дүрийг тодруулах зорилготой.   Та доорх өгөгдлүүдээс өөртөө хамгийн их тохирч байгаа бодомжид өндөр оноо өгөх байдлаар хариулна уу. Бодомж бүрийг 1-10 оноогоор үнэлнэ. Тухайн бодомж танд огт тохирохгүй бол 1-2 оноо, бага зэрэг тохирч байвал 3-4 оноо, дунд зэрэг тохирч байвал 5-6 оноо, тохирч байвал 7-8 оноо, сайн тохирч байвал 9-10 оноо өгөөрэй.   Танд амжилт хүсье., а.1. Би хийх, зохион байгуулах шаардлагатай ажлуудыг маш сайн гүйцэтгэдэг учраас хамтран ажилладаг хүмүүс маань надад итгэдэг.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker