#ΚΕΤ_Dual axis illusion

Σήμερα θα ασχοληθούμε με την καλύτερη οπτική πλάνη του 2019, σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.illusionoftheyear.com και σχεδιάστηκε από τον Frank Force#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 
 

Σήμερα θα ασχοληθούμε με την καλύτερη οπτική πλάνη του 2019, σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.illusionoftheyear.com και σχεδιάστηκε από τον Frank Force#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 
 

Παρατηρείστε το παρακάτω σχήμα, πώς περιστρέφεται;

 

Α) Γύρω από οριζόντιο άξονα δεξιόστροφα
Β) Γύρω από οριζόντιο άξονα αριστερόστροφα
Γ) Γύρω από κατακόρυφο άξονα δεξιόστροφα
Δ) Γύρω από κατακόρυφο άξονα αριστερόστροφα
E) Όλα τα παραπάνω

Το περιστρεφόμενο σχήμα φαίνεται να αψηφά τη λογική αφού περιστρέφεται ταυτόχρονα και στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα! Τα πράγματα είναι ακόμη πιο συγκεχυμένα, αφού η κατεύθυνση της περιστροφής είναι επίσης ασαφής: το σχήμα περιστρέφεται τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα! Αναζητείστε ορισμένα οπτικά στοιχεία στο βίντεο τα οποία θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε την αντίληψή σας!

Αν χρησιμοποιήσουμε ένα οπτικό βοήθημα (έναν χρωματιστό άξονα) μπορούμε να το δούμε να περιστρέφεται κι από τις δύο μεριές!

 

Το περιστρεφόμενο σχήμα φαίνεται να αψηφά τη λογική αφού περιστρέφεται ταυτόχρονα και στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα! Τα πράγματα είναι ακόμη πιο συγκεχυμένα, αφού η κατεύθυνση της περιστροφής είναι επίσης ασαφής: το σχήμα περιστρέφεται τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα! Αναζητείστε ορισμένα οπτικά στοιχεία στο βίντεο τα οποία θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε την αντίληψή σας!

Αν χρησιμοποιήσουμε ένα οπτικό βοήθημα (έναν χρωματιστό άξονα) μπορούμε να το δούμε να περιστρέφεται κι από τις δύο μεριές!

 

{"name":"#ΚΕΤ_Dual axis illusion", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q84NISQ","txt":"Σήμερα θα ασχοληθούμε με την καλύτερη οπτική πλάνη του 2019, σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.illusionoftheyear.com και σχεδιάστηκε από τον Frank Force #KET_brain_games #KET_cognitive_science, Παρατηρείστε το παρακάτω σχήμα, πώς περιστρέφεται;, Το περιστρεφόμενο σχήμα φαίνεται να αψηφά τη λογική αφού περιστρέφεται ταυτόχρονα και στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα! Τα πράγματα είναι ακόμη πιο συγκεχυμένα, αφού η κατεύθυνση της περιστροφής είναι επίσης ασαφής: το σχήμα περιστρέφεται τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα! Αναζητείστε ορισμένα οπτικά στοιχεία στο βίντεο τα οποία θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε την αντίληψή σας! Αν χρησιμοποιήσουμε ένα οπτικό βοήθημα (έναν χρωματιστό άξονα) μπορούμε να το δούμε να περιστρέφεται κι από τις δύο μεριές!","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker