SLJ - Preverjanje znanja

IME, PRIIMEK in RAZRED:
1. Izberi pravilen odgovor. Iz besedila izvemo tudi,
A) kdaj veverica spi.
B) koliko veverica tehta.
C ) kateri so naravni sovražniki veverice.
2. Kakšen rep ima veverica?
A) Nekošat in dolg.
B) Košat in kratek.
C) Košat in dolg.
3. Ali trditev drži ali ne drži?
 
Besedilo je napisano zato, da bi lovili veverice.
Da.
Ne.
Veverica rada pleza.
Da.
Ne.
Veveričji mladiči se izležejo.
Da.
Ne.
Veverica se hrani tudi s ptičjimi jajci.
Da.
Ne.
4. Besedam dopiši manjšalnico.
 
roka -
košara -
darilo -
zajec -
5. Čigavo je kaj? Vstavi pravilno obliko.
V prazen okvirček zapiši le manjkajočo besedo.
 
Mateja je našla ______ (Maja) najljubšo knjigo.
 
(Matej)_______ kolo je modre barve.
 
Ali je kdo našel ________(David) kolo?
 
(Direktor)_________ žena ima veliko sončnic.
6. Dopolni. V prazen okvirček zapiši le manjkajočo besedo.
 
Jezik, ki se ga najprej naučimo je ____________ jezik.
 
 
V šoli se učimo angleščino, ki je za nas _________ jezik.
 
7. Popravi besede, ki so zapisane narobe. Če so zapisane pravilno, zapiši v prazno okence številko 0.
 
glazba -
hrbet - 
zemljevit - 
prijatel - 
krog - 
laš - 
golob - 
čovn - 
8. Kako bi z eno besedo poimenoval naštete besede?
 
a) triangel, boben, palčke, činele:
b) avto, motor, kolo, avtobus:
9. Besedam poišči nasprotni pomen (protipomenke).
 
dolg -
moker -
tih -
svetlo -
10. Zapiši tri podpomenke. V vsak prazen okvirček zapiši le eno rešitev.
 
Med JEDILNI PRIBOR sodi:
 
a)
b)
c)
11. Kateri par nima enakega pomena?
a) zrcalo - ogledalo
b) pričeska - čepica
c) taca - šapa
č) pameten - bister
12. V besedilo vstavi naslednje besede: majhna, manjša, najmanjša. V prazen okvirček zapiši le manjkajočo besedo.
 
a) _____________ od vseh je gosenica.
b) Pingvin je _____________ žival.
c) ____________ od pingvina je papiga.
13. Izberi za katero vrsto povedi gre (pripovedna, vprašalna, vzklična).
 
a) Joj, veverica je skočila na najvišjo vejo!
Pripovedna poved.
Vprašalna poved.
Vzklična poved.
b) Ali se veverice prehranjujejo tudi s semeni dreves?
Pripovedna poved
Vprašalna poved.
Vzklična poved
c) Veverice živijo od 3 do 7 let.
Pripovedna poved.
Vprašalna poved.
Vzklična poved.
0
{"name":"SLJ - Preverjanje znanja", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q8GUACI","txt":"IME, PRIIMEK in RAZRED:, 1. Izberi pravilen odgovor. Iz besedila izvemo tudi,","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1848026/slj5-nova.png?sz=1200-00000000001000009486"}
Powered by: Quiz Maker