Κουίζ. 10 ερωτήσεις από την ύλη του Δημοτικού

Πώς λέγεται το αποτέλεσμα της διαίρεσης;
Υπόλοιπο
Γινόμενο
Πηλίκο
Ποια από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι οριστική;
κάποιος
ο ίδιος
αυτός
Ποια μάχη διεξήχθη το 480 π.Χ.;
των Θερμοπυλών
του Μαραθώνα
των Πλαταιών
Πώς ονομάζονται τα υλικά, μέσα από τα οποία το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει εύκολα;
Κυκλώματα
Μονωτές
Αγωγοί
Στις αριθμητικές παραστάσεις ποιες πράξεις προηγούνται;
Προσθέσεις και αφαιρέσεις
Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις
Δεν υπάρχει προτεραιότητα
Το σύνολο των ζωικών οργανισμών που ζουν σε μια περιοχή ονομάζεται:
πανίδα
χλωρίδα
οικοσύστημα
Ποια χρονιά έγινε η Άλωση της Τριπολιτσάς;
1821
1823
1825
Πώς ονομάζεται η κίνηση της Γης γύρω από τον άξονά της;
περιφορά
περιστροφή
στροβιλισμός
Τι δευτερεύουσα πρόταση εισάγει ο σύνδεσμος "μήπως";
Ενδοιαστική
Εναντιωματική
Βουλητική
Μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το:
χιλιόγραμμο (kg)
τετραγωνικό μέτρο (m2)
κυβικό μέτρο (m3)
0
{"name":"Κουίζ. 10 ερωτήσεις από την ύλη του Δημοτικού", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q8QRDV1H8","txt":"Πώς λέγεται το αποτέλεσμα της διαίρεσης;, Ποια από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι οριστική;, Ποια μάχη διεξήχθη το 480 π.Χ.;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker