KVÍZ - Známe slovenské literárne diela

Kto napísal román Dom v stráni?
Hviezdoslav
Kukučín
Válek
Kto napísal novelu Ťapákovci?
Slančíkova-Timrava
Figuli
Hečko
Kto napísal báseň Mor ho!?
Botto
Sládkovič
Chalupka
Kto napísal román Červené víno?
Hečko
Hurban
Jesenský
Kto napísal báseň Slávy dcera?
Král
Kollár
Kuzmány
Kto napísal prozaické dielo Mamka Pôstková?
Tajovský
Sládkovič
Simonides
Kto napísal báseň Marína?
Chalupka
Sládkovič
Hollý
Kto napísal román Tisícročná včela?
Válek
Jaroš
Jilemnický
Kto napísal román Nehanebné neviniatko?
Mňačko
Satinský
Dán
Kto napísal román Smrť sa volá Engelchen?
Štúr
Mňačko
Repko
0
{"name":"KVÍZ - Známe slovenské literárne diela", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q91VQZODJ","txt":"Kto napísal román Dom v stráni?, Kto napísal novelu Ťapákovci?, Kto napísal báseň Mor ho!?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker