Zagonetke

Okrugao sam, sa žutim bodljama, a nisam jež. Po danu grijem, a po noći se skrijem.
Crvena sam i slatka sa crnim točkicama, a nisam bubamara. Na glavi imam zelenu kapicu. Ja sam...
Morskim prostranstvima struje me nose,
lelujam i njišem se poput duge kose.
Morske kornjače me jedu,
ne diraj me i sve će biti u redu.
Skromna sam i malena,
u travi sam skrivena.
Ali nakon kiše,
dignem glavu više.
Jedna glava, a stotinu kapa.
Osmero braće, jedne gaće.
Duge uši, kratak rep, u vrtu ćes me naći, kako tražim omiljenu hranu, a to su mrkva i salata.
Kada nikoga doma nema, ponosno kuću čuvam ja. Djeci veselo repom mašem, dok lopovima oštro zalajem.
Dosta je bilo toplih odijela,
skinimo svi kape sa čela!
Izađimo iz tople kuće na livadu van,
poželjeti pticama i leptirima dobar dan.
Ima li sreće veće
nego kad nam dođe _...
Noge su mu kao 4 velika stupa,
iz usta mu vire 2 zuba.
Nos mu je duga truba,
spuštena između dugih zuba.
S police na policu,
sa vrećice na stolicu,
u lonac, pod kauč,
samo ne pred macu.
Nečujno ide okrugla glava, kraj tople peći voli da spava.
Od lopova čuvam kuću,
oštar mi je glas.
Dobroj djeci mašem repom,
a zovem se...
Prašinu diže,
kape obara.
Kad u šumu uđe,
lišće progovara.
Rodio se u planini,
odrastao u dolini,
kud god ide, kud god hodi,
razgovore žive vodi.
Ispod zemlje živim,
korisna sam jako,
kad padne kiša
pronaći ćeš me lako.
Kao mali grickao sam lišće i spavao,
alijednogjutra čaroliju samnapravio
i na livadi se lepršav pojavio.
0
{"name":"Zagonetke", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q9IVNUA","txt":"Okrugao sam, sa žutim bodljama, a nisam jež. Po danu grijem, a po noći se skrijem., Crvena sam i slatka sa crnim točkicama, a nisam bubamara. Na glavi imam zelenu kapicu. Ja sam..., Morskim prostranstvima struje me nose, lelujam i njišem se poput duge kose. Morske kornjače me jedu, ne diraj me i sve će biti u redu.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker