Procenten rekenenpabo.nl

Schrijf naar decimalen. 100%
Schrijf naar decimalen. 10%
Schrijf naar decimalen. 20%
Schrijf naar decimalen. 5%
Schrijf naar decimalen. 1%
Reken van breuk naar procent. 1/4 =
Reken van breuk naar procent. 2/100
Reken uit.37% van 200 =
Reken uit.48% van 700 =
Reken uit.12,5% van 64 =
Reken uit.90% van 20 =
Ieder jaar krijg je 2% rente op je rekening met daarop 1000 euro. Hoeveel geld heb je na 1 en 2 jaar?
Een bank geeft ieder jaar 2% rente. Op je spaarrekening 1600 euro hoeveel staat er na een jaar op ? En na 2 jaar?
2,5% rente op je rekening van 2500 euro. Hoeveel staat er op je rekening na 2 jaar?
De prijs van een aandeel was 15,- euro en is nu 25 euro. Wat is het percentuele verschil?
0
{"name":"Procenten rekenenpabo.nl", "url":"https://www.quiz-maker.com/QAV41DQHG","txt":"Schrijf naar decimalen. 100%, Schrijf naar decimalen. 10%, Schrijf naar decimalen. 20%","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker