TEST: Tekstülesannete lahendamine

Milline avaldis kirjeldab lauset: arvu x ja sellest 3 korda väiksema arvu summa?
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
Millest alustada tekstülesande lahendamist?
võrrandi lahendamisest
võrrandisüsteemi koostamisest
teksti lugemisest
kontrollist
Millisel juhul koostatakse tekstülesande lahenduses võrrandisüsteem?
Kui peab tegema rohkem kui 3 tehet.
Kui peab leidma ristküliku külgede pikkuseid.
Kui tekstülesanne on väga pikk.
Kui on tähistatud kaks tundmatut.
Kaks täistopitud matkaseljakotti kaaluvad kokku 80 kg. Üks kott on teisest 6 kg võrra raskem. Milline võrrand sobib kottide masside leidmiseks?
x + 6 + x = 80
6 x + x = 80
80 - x = 6
6 + x = 80
Kolmnurga üks nurk on teisest 2 korda suurem, kolmas nurk on esimest 15° võrra väiksem. Milline võrrand sobib kolmnurga nurkade suuruste leidmiseks?
x + 2x + 3x = 180
2(x - 15) = 180
2x + x + 2x - 15 = 180
2x + x + x - 15 = 180
0
{"name":"TEST: Tekstülesannete lahendamine", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBEI5J73A","txt":"Milline avaldis kirjeldab lauset: arvu x ja sellest 3 korda väiksema arvu summa?, Millest alustada tekstülesande lahendamist?, Millisel juhul koostatakse tekstülesande lahenduses võrrandisüsteem?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker