Czy moje dziecko ma APD?

Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas.
TAK
NIE
NIE WIEM
Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy.
TAK
NIE
NIE WIEM
Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.
TAK
NIE
NIE WIEM
Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.
TAK
NIE
NIE WIEM
Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę.
TAK
NIE
NIE WIEM
Przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych).
TAK
NIE
NIE WIEM
Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu.
TAK
NIE
NIE WIEM
Często "wyłącza się", myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego.
TAK
NIE
NIE WIEM
Ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami.
TAK
NIE
NIE WIEM
Dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy
TAK
NIE
NIE WIEM
0
{"name":"Czy moje dziecko ma APD?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBNXVJJ3A","txt":"Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas., Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy., Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker