Numeriek redeneren oefentest #1

Bekijk de tabel. Welke uitspraken zijn waar? A In 2009 waren er ruim 10 keer zoveel Nederlanders als het aantal Turken en Marokkanen samen. B Meer dan 25% van de inwoners is afkomstig uit andere landen dan Nederland. C Ongeveer 1% van de bevolking is van Surinaamse afkomst. D Van het totaal aantal inwoners van buitenlandse afkomst komt ongeveer de helft uit Turkije.
A
B
C
D
Bekijk de tabel en de grafiek. Welke uitspraak is niet waar? A Tussen 1940 en 1950 nam het aantal inwoners per km2 het meest toe. B Na 2040 zal het aantal inwoners per km2 niet langer stijgen. C Tussen 1930 en 1940 daalde het aantal inwoners per km2. D In 2000 woonden er ruim 3 keer zoveel inwoners per km2 als in 1900.
A
B
C
D
In de tabel staan de afstanden en reistijden tussen enkele Nederlandse steden. Hoe lang doe je over de reis van Amsterdam naar Maastricht?
In de tabel staan ​​de afstanden en reistijden tussen enkele Nederlandse steden. Wat is de afstand tussen Amsterdam en Maastricht?
In de tabel staan de afstanden en reistijden tussen enkele Nederlandse steden. Welk vervoermiddel kun je dan kiezen voor die reis?
Zeynep brengt een brief naar de brievenbus en loopt weer naar huis terug. Dit is in de grafiek getekend. Welke uit spraken zijn waar? A De brievenbus staat op een heuvel van 300 m hoog. B De weg van huis naar de brievenbus is langer dan de weg terug. C Zeynep blijft 2 minuten bij de brievenbus stilstaan. D Zeynep loopt op de terugweg sneller dan op de heenweg.
A en B
B en C
C en D
D en A
Welk type grafiek is het geschiktst om het temperatuurverloop gedurende een etmaal weer te geven?
Cirkeldiagram
Lijngrafiek
Staatgrafiek
Beeldgrafiek
Waarvan kan dit de grafiek zijn? A De minimum- en maximumtemperaturen in de zomer. B De minimum- en maximumtemperaturen in de winter. C De verkoop van ventilatoren en straalkachels in de zomer. D De verkoop van straalkachels en ventilatoren in de winter.
A
B
C
D
In een krant staat regelmatig een poll waarop de lezers via de website van de krant kunnen reageren.Bij de uitslag van de poll van 15 februari 2012 stond een grafiek die niet klopt. Als de percentages kloppen (en dus de staven fout zijn getekend), hoe lang moeten de staven dan zijn ten minste van elkaar? Teken de staven goed.
In een krant staat regelmatig een poll waarop de lezers via de website van de krant kunnen reageren. Bij de uitslag van de poll van 15 februari 2012 stond een grafiek die niet klopt. Als de staven kloppen (en dus de percentages niet kloppen), wat moeten dan de percentages voor 'eens' en 'oneens' zijn?
0
{"name":"Numeriek redeneren oefentest #1", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBUBIJJ3A","txt":"Bekijk de tabel. Welke uitspraken zijn waar? A In 2009 waren er ruim 10 keer zoveel Nederlanders als het aantal Turken en Marokkanen samen. B Meer dan 25% van de inwoners is afkomstig uit andere landen dan Nederland. C Ongeveer 1% van de bevolking is van Surinaamse afkomst. D Van het totaal aantal inwoners van buitenlandse afkomst komt ongeveer de helft uit Turkije., Bekijk de tabel en de grafiek. Welke uitspraak is niet waar? A Tussen 1940 en 1950 nam het aantal inwoners per km2 het meest toe. B Na 2040 zal het aantal inwoners per km2 niet langer stijgen. C Tussen 1930 en 1940 daalde het aantal inwoners per km2. D In 2000 woonden er ruim 3 keer zoveel inwoners per km2 als in 1900., In de tabel staan de afstanden en reistijden tussen enkele Nederlandse steden. Hoe lang doe je over de reis van Amsterdam naar Maastricht?","img":"https://cdn.poll-maker.com/59-2408965/vraag-4.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker