Všeobecný kvíz 39

Koľko slovných druhov je v slovenskom jazyku?
dva
päť
sedem
desať
Známy protivojnový román amerického spisovateľa Josepha Hellera sa vola:
Hlava XXII
Hlava XXVII
Hlava XL
Hlava LII
Kedy zomrel Pavol Országh Hviezdoslav?
krátko po uzákonení spisovnej slovenčiny Štúrovcami
krátko pred začiatkom 1. sv. vojny
krátko po skončení 1. sv- vojny
krátko po konci 2. sv. vojny
Ktorá reprezentácia je rekordným (5-násobným) majstrom sveta vo futbale mužov?
nemecká
španielska
anglická
brazílska
Emmanuel Macron je:
talianskym prezidentom
talianskym predsedom vlády
francúzskym prezidentom
francúzskym predsedom vlády
Koľko planét má naša Slnečná sústava?
šesť
osem
desať
dvanásť
Ktoré z týchto miest je vzdušnou čiarou najvzdialenejšie od Bratislavy?
Sofia
Paríž
Kodaň
Berlín
Larry Page a Sergej Brin stáli pri zrode spoločnosti:
Microsoft
Google
Linux
Apple
Koľko dní majú v súčte apríl, máj a jún?
89
90
91
92
Na ktorom ostrove zomrel v roku 1821 Napoleon Bonaparte?
Svätá Helena
Mallorca
Sicília
Elba
0
{"name":"Všeobecný kvíz 39", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBXFDR3A8","txt":"Koľko slovných druhov je v slovenskom jazyku?, Známy protivojnový román amerického spisovateľa Josepha Hellera sa vola:, Kedy zomrel Pavol Országh Hviezdoslav?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker