Κουίζ. 10 ερωτήσεις ορθογραφίας

Πώς γράφεται η λέξη...
δεισιδαιμονία
δυσιδαιμονία
δυσειδαιμονία
Λέμε «με έπιασες...»
εξ' απίνης
εξ' απήνης
εξαπίνης
Πώς γράφεται σωστά το ρήμα;
καταρρακώνω
καταρακώνω
κατταρακώνω
Πώς γράφεται το ουσιαστικό;
κρυσφύγετο
κρησφύγετο
κρυσφήγετο
Πώς γράφεται σωστό το...
όφελος
ώφελος
όφελλος
Ποιο είναι το σωστό;
οφέλιμα
οφέλλιμα
ωφέλιμα
Πώς γράφεται το ουσιαστικό;
πληστηριασμός
πλειστηριασμός
πλιστηριασμός
Ποιο είναι το σωστό;
αββυσαλέος
αβυσαλλέος
αβυσσαλέος
Πώς γράφεται το...
επαίσχυντος
επέσχυντος
αιπέσχυντος
Ποιο είναι το σωστό;
προπυλακίζω
προπηλακίζω
προπιλακίζω
0
{"name":"Κουίζ. 10 ερωτήσεις ορθογραφίας", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBXRDVJSO","txt":"Πώς γράφεται η λέξη..., Λέμε «με έπιασες...», Πώς γράφεται σωστά το ρήμα;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker