Աշխարհի Սահմանադրությունները

Որտե՞ղ են ընդունվել Համուրաբիի օրենքները։
մ․թ․ա 1790 թվականին Մարաստանում
մ․թ․ա 1790 թվականին Ասորեստանում
մ․թ․ա 1790 թվականին Հայաստանում
մ․թ․ա 1790 թվականին Բաբելոնում
Ի՞նչ է Մագնա Կարտան:
Փաստաթուղթ, որը կարգավորել է Ֆրանսիայի թագավորի և նրա ֆեոդալների հարաբերությունները
Փաստաթուղթ, որը դարձել է Գերմանիայի հետագա սահմանադրական-օրենսդրական հարաբերությունների կարգավորման հիմքերից մեկը
Փաստաթուղթ, որը դարձել է Մեծ Բրիտանիայի հետագա սահմանադրական-օրենսդրական հարաբերությունների կարգավորման հիմքերից մեկը
Փաստաթուղթ, որ կարգավորել է Իսպանիայի կրոնական կյանքը
Ո՞րտեղ է Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը» ստացել օրենքի ուժ:
Եգիպտոսում
Սիրիայում
Կիլիկյան Հայաստանում
Բագրատունյաց թագավորությունում
12-րդ դարի վերջում գրված «Դատաստանագրքում» Մխիթար Գոշը՝
Բաժանվելու իրավունք վերապահում էր միայն տղամարդկանց
Արգելում էր բռնությունը կնոջ հանդեպ
Բաժանվելուց հետո կնոջը տալիս էր երրորդ և անգամ չորրորդ անգամ ամուսնանալու իրավունք
Բոլոր իրավիճակներում հավասար իրավունքներ էր սահմանում տղամարդու և կնոջ միջև
Ո՞ր երկրի հայկական համայնքի անդամների քաղաքացիական գործեր լսելիս մինչև այսօր պետական դատարանը կիրառում է Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը»։
Սուդան
Սիրիա
Լիբանան
Իրան
Ո՞ր երկրի ընդունած Սահմանադրությունն է համարվում Եվրոպայում առաջինը:
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իսպանիա
Լեհաստան
Ե՞րբ և ո՞րտեղ լույս տեսավ Շահամիր Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց» աշխատությունը:
1770 թ․ Վենետիկ
1771 թ․ Բեյրութ
1772 թ․ Դելի
1773 թ․ Մադրաս
Ըստ «Որոգայթ փառաց» աշխատության՝ անկախ Հայաստանում գերագույն և օրենսդիր իշխանությունը իրականացնելու էր՝
Հայոց օջախը
Հայոց տունը
Հայոց գենը
Հայոց արքունիքը
«Որոգայթ փառաց» աշխատությունում, ելնելով քաղաքական նկատառումներից, առաջարկվում էր նախարար ընտրել նաև հին հայկական արքայատոհմերից։ Ո՞ր արքայատոհմի մասին էր խոսքը:
Ռուբինյանների արքայատոհմ
Արշակունիների արքայատոհմ
Բագրատունիների արքայատոհմ
Հեթումյանների արքայատոհմ
Քանի՞ սահմանադրություն է ունեցել Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը։
4
2
1
3
1787 թվականին ընդունված ԱՄՆ սահմանադրության հիմքում ո՞ր հայտնի աշխատության գաղափարաներն են ընկած:
Շառլ Լուի Մոնտեսքյոյի «Օրենքի ոգին»
Պլատոնի «Պետություն»
Ժան Ժակ Ռուսոյի «Հասարակական դաշինք»
Թոմաս Հոբսի «Լևիաթան»
Նշվածներից ո՞ր պետությունը չունի սահմանադրություն:
Նիդեռնալնդներ
Մեծ Բրիտանիա
Չինաստան
Սլովակիա
Արևմտյան Եվրոպայի ո՞ր երկրի սահմանադրությունում կա Աստծո մասին հիշատակում:
Իտալիա
Իսպանիա
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Ի՞նչ է փոխառել և ամրագրել իր Սահմանադրությունում Հնդկաստանը ԽՍՀՄ-ից:
5 ամյա պլանը
Անձի պաշտամունքը
Պրոլետարիատի դիկտատուրան
Մարտի 8-ը
Ո՞րն երկրին է պատկանում աշխարհի ամենակարճ սահմանադրությունը։
Վատիկան
Ճապոնիա
Լիխտեյնշտեյն
Մոնակո
Նշվածներից ո՞րն է ԱՄՆ-ում համարվում «Սահմանադրական տոն»:
Հելոին
Սուրբ ծնունդ
Գոհաբանության օր
Սև ուրբաթ
Ո՞ւր է ուղարկվել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությունը երկու անգամ:
Ռուսաստանի Պետական Դումա
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ
Նախագահի հաստատման
Տիեզերք
Ո՞ր պետությունն է սահմանադրությամբ ամրագրել պատերազմից հրաժարվելու իր պատրաստակամության մասին:
Ճապոնիա
Իսրայել
Վատիկան
Գերմանիա
Ո՞ր պետությունն է առաջինն ամրագրել բնության իրավունքը՝ որպես սահմանադրական նորմ։
Դանիա
Էկվադոր
Շվեցարիա
ԱՄՆ
Ո՞ր երկիրն ունի ամենաերկար սահմանադրությունը։
Թայլանդ
Վիետնամ
Պակիստան
Հնդկաստան
0
{"name":"Աշխարհի Սահմանադրությունները", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBZAAWP","txt":"Որտե՞ղ են ընդունվել Համուրաբիի օրենքները։, Ի՞նչ է Մագնա Կարտան:, Ո՞րտեղ է Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը» ստացել օրենքի ուժ:","img":"https://cdn.poll-maker.com/53-1990069/zscreenshot-m49ff4.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker