მოდული 5 თვითშეფასება

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ცეცხლისა და ცეცხლის შესახებ მცდარი?
ცეცხლი ქიმიური რეაქციაა
წვა ხდება მაშინ, როდესაც საწვავი ან სხვა მასალა სწრაფად რეაგირებს ჟანგბადთან
ალი წარმოიქმნება წვის რეაქციის დროს ანთების წერტილის დროს
ალი არ შედგება ნახშირორჟანგისა და წყლის ორთქლისგან
"………" არის სინათლე, რომელსაც ასხივებს აირები. სანამ სამი ძირითადი ინგრედიენტია, საწვავი, ჟანგბადი და სითბო, ის ჩანს.
გაზი
ალი
სიმხურვალე
კვამლი
ქვემოთ მოყვანილი დაპირებები ტყის ხანძრის შესახებ არის მცდარი
ტყის ხანძარი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე ევროპაში ტყეებისა და ტყეებისათვის
ტყის ხანძარი ხდება ანთროპოლოგიური ან ბუნებრივი მიზეზების გამო.
ელვა ხანძრის უიშვიათესი ბუნებრივი მიზეზია
ტყის ხანძარი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც დახურული და თავისუფლად გავრცელებული წვა, რომელიც მოიხმარს ბუნებრივ საწვავს
ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტიდან რომელი ეკუთვნის ევროპული სახანძრო მონაცემთა ბაზის ხანძრის მიზეზების კლასიფიკაციას
ბუნებრივი მიზეზები
უბედური შემთხვევა
დაუდევრობა
ყოველივე ზემოთქმული
ტყის ხანძრები გამოწვეულია "……………" - ით. (ანუ, უნებლიედ გამოწვეული ადამიანების მიერ ცეცხლის ან მბზინავი საგნების გამოყენებით) უფრო ხშირია და ევროპის უმეტეს ქვეყნებში ხანძრის ანთების მთავარი მიზეზია.
დაუდევრობა
უცნობი მიზეზები
ბუნებრივი მიზეზები
უბედური შემთხვევა
”მოგების გაღვივება ყველაზე მნიშვნელოვანი მოტივაციაა ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში, ძირითადად დაკავშირებულია საძოვრების გახსნასთან ან განახლებასთან ან ნადირობასთან”
ჭეშმარიტი
მცდარი
ტყის ხანძრების ჩაქრობა არის სამუშაო, რომელიც მოითხოვს გამოცდილებას, ტაქტიკას და სტრატეგიას.
ჭეშმარიტი
მცდარი
იმისათვის, რომ მოკლე დროში იყოთ წარმატებული სამუშაოების ჩაქრობაში და ეფექტურად იმუშაოთ, ინსტრუმენტები და აღჭურვილობა არ არის მნიშვნელოვანი.
ჭეშმარიტი
მცდარი
ტექნოლოგიის, კომპიუტერების და შესაბამისი აღჭურვილობის შემუშავებით შესაძლებელია ხანძრის პროგნოზირება.
ჭეშმარიტი
მცდარი
ქვემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნებიდან რომელია აუცილებელი ტყის ხანძრის მართვის გეგმის შემუშავებისთვის?
რუქები
გარემოს ფაქტორები
ლოგისტიკის მხარდაჭერა
ყველა მათგანი
{"name":"მოდული 5 თვითშეფასება", "url":"https://www.quiz-maker.com/QC51Z7X0Q","txt":"ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ცეცხლისა და ცეცხლის შესახებ მცდარი?, \"………\" არის სინათლე, რომელსაც ასხივებს აირები. სანამ სამი ძირითადი ინგრედიენტია, საწვავი, ჟანგბადი და სითბო, ის ჩანს., ქვემოთ მოყვანილი დაპირებები ტყის ხანძრის შესახებ არის მცდარი","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker