7x7 Znalosti a zábava

Téma: Európsky parlament
Typ úlohy: Vyber
Vyberte zo zoznamu 7 krajín, v ktorých účasť na voľbách do EP v roku 2019 presiahla hranicu 50%!
Belgicko
Bulharsko
Česko
Dánsko
Fínsko
Greécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Rumunsko
Slovinsko
Švédko
Taliansko
Téma: Hokej Úloha: Usporiadaj. vpíšte malé písmená bez medzery
Usporiadajte hokejistov podľa počtu štartov v Slovenskom reprezentačnom drese od najviac k najmenej ku dňu 1.1.2019!
A Peter Bondra B Ladislav Nagy C Žigmund Pálffy
A Tomáš Surový B Miroslav Šatan C Peter Šťastný
A Ľubomír Višňovský B Peter Bondra C Miroslav Šatan
A Ladislav Nagy B Tomáš Surový C Ľubomír Višňovský
A Žigmund Pálffy B Peter Šťastný C Tomáš Surový
A Miroslav Šatan B Žigmund Pálffy C Peter Bondra
A Peter Šťastný B Ľubomír Višňovský C Ladislav Nagy
Téma: Lego Typ úlohy: Doplň
Doplňte chýbajúce výrazy v texte! (aj názvy píšte malými písmenami)
Ole Kirk Christansen počas krízy začal vyrábať hračky z ...(materiál)
Až v roku 1958 teda po .... rokoch existencie firma patentovala dizajn Lego kocky.
Nová etapa firmy prišla keď sa otvoril zábavný park ....
Odvtedy už ich vzniklo ...(číslovka počtu).... od Japonska po Kaliforniu.
V roku 1978 začala firma ponúkať samostatne špecifický produkt..
Aby predišla rasovej diskriminácii majú figúrky ...farbu
V roku 2014, kedy Lego v spolupráci s Warner Bros pripravilo celovečerný animovaný film...
Téma: Najväčší Slovák Typ úlohy: Odpovedz
V roku 2019 prebiehala súťaž Najväčší Slovák. Odpovedzte na otázky malými písmenami aj pri menách!
V ktorom roku vznikol v BBC formát súťaže (číslo roku)?
Kto sa stal v obdobnej súťaži Najväčším Čechom?
Koľko osôb (číslovka) sa objavilo v Slovenskej aj Českej „stovke“ súťaže?
V ktorej krajine zvíťazil Carl Gustaf Mannerheim, politik a vojvodca, ktorý dokázal poraziť aj Červenú armádu?
Kto osobnosť zo zoznamu 100 najväčších Slovákov je podľa dátumu narodenia najhistorickejšia (najstaršia)?
Koľko žijúcich osôb (číslovka) sa dostalo do výberovej desiatky najväčších osobností Slovenska podľa zoznamu z 1.1.2019?
Koľko hokejistov je v top 100 súťaže najväčší Slovák?
Priraďte k názov vesmírneho programu jeho hlavný cieľ:
Galileo
Herschel
Nebeský palác
Sojuz
Space Shuttle
Venera
Voyager
Kozmická stanica
Lety s využitím raketoplánu
Navigačný systém
Prieskum Venuše
Skúmanie vzdialených planét
Vesmírne lety s ľudskou posádkou
Vesmírny teleskop
Téma: 2019 Úloha: Urči
Určite, kde sa odohrali udalosti roku roku 2019 (odpoveď označte malými písmenami)
Parlamentné voľby A) Maďarsko B) Poľsko C) Švédsko
Prezidentské voľby A) Poľsko B) Rusko C) Ukrajina
Finále Európskej Ligy A) Almaty B) Baku C) Kodaň
Cena Eurovízie A) Belgicko B) Írsko C) Izrael
Európske mesto kultúry A) Plovdiv B) Plzeň C) Rijeka
MS v cestnej cyklistike A) Bergen B) Harrogate C) Innsbruck
Stretnutie G7 A) Biarritz B) Davos C) Praha
Téma: Rumunsko
Úloha: Urči
 
žiaľ softvér neumožňuje otázky k úlohe Vymenuj. 
Urči aké zviera označujú v rumunskom jazyku uvedené slová!
Caine A) mačka B) pes C) kačica
Lup A) pes B) medveď C) vlk
Oaie A) ovca B) sliepka C) vták
Posica A) zmija B) prasa C) mačka
Rinocer A) hroch B) nosorožec C) los
Urs A) medveď B) vlk C) líška
Vulpe A) had B) vlk C) líška
Ak chcete svoj výsledok zadajte prosím svoj email:
{"name":"7x7 Znalosti a zábava", "url":"https://www.quiz-maker.com/QC6D62W","txt":"Téma: Európsky parlament Typ úlohy: Vyber Vyberte zo zoznamu 7 krajín, v ktorých účasť na voľbách do EP v roku 2019 presiahla hranicu 50%!, Téma: Hokej Úloha: Usporiadaj. vpíšte malé písmená bez medzery, Usporiadajte hokejistov podľa počtu štartov v Slovenskom reprezentačnom drese od najviac k najmenej ku dňu 1.1.2019!","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker