Κουίζ. 10 ερωτήσεις για να τεστάρεις τα αγγλικά σου

Πώς γράφεται η "έκπληξη";
surprise
sarprise
surprize
Ποια είναι η σωστή γραφή της λέξης "διεύθυνση";
adress
address
antress
Ποιος είναι ο αόριστος του ρήματος "eat" ("τρώω");
ate
eaten
aten
Από τα παρακάτω βοηθητικά ρήματα, ποιο εκφράζει δυνατότητα/ενδεχόμενο;
shall
should
may
Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό;
succesful
successfull
successful
Ποια πρόθεση ακολουθεί μετά το επίθετο "willing" ("πρόθυμος")
on
to
in
Ποιο είναι το σωστό;
favorite
favourite
και τα δύο
Ποια είναι η μετοχή αορίστου του ρήματος "begin" ("αρχίζω")
began
begun
beginned
"She was constantly singing". Σε ποιον χρόνο βρίσκεται το ρήμα;
στον παρατατικό
στον αόριστο
στον παρακείμενο
Πώς γράφεται η "κυβέρνηση";
government
goverment
gavernment
0
{"name":"Κουίζ. 10 ερωτήσεις για να τεστάρεις τα αγγλικά σου", "url":"https://www.quiz-maker.com/QEVKRXKBV","txt":"Πώς γράφεται η \"έκπληξη\";, Ποια είναι η σωστή γραφή της λέξης \"διεύθυνση\";, Ποιος είναι ο αόριστος του ρήματος \"eat\" (\"τρώω\");","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker