საკუთრების კერძო საკუთრებიდან სახალხო მფლობელობაში გადაცემას
საკუთრების სახალხო საკუთრებიდან კერძო მფლობელობაში გადაცემას
სახალხო საკუთრების ხელშეუხებლობას
1990
1994
1992
თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობების განვითარებისთვის
კერძომესაკუთრეებისთვის კანონის შემუშავებისთვის
არალეგალურად დაგროვილი კაპიტალის გარღვევისთვის
ეკონომიკური კოლაფსი და სიღარიბე.
პროცესი მოსახლეობის კონკრეტულ სეგმენტზე იყო გათვლილი.
სახელმწიფო ქონებას მმართველი წრეები და მათთან დაახლოებული ყიდულობდნენ
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
თითოეულ მოქალაქეს სახელმწიფო ქონებიდან კუთვნილი “წილი” ვაუჩერი დაურიდგა - მათ ვაუჩერების გაყიდვა ან გაცვლა არ შეეძლოთ.
თითოეულ მოქალაქეს სახელმწიფო ქონებიდან კუთვნილი “წილი” ვაუჩერი დაურიდგა, რომლის საშუალებითაც აუქციონში ჩართვა შეეძლოთ.
თითოეულ მოქალაქეს სახელმწიფო ქონებიდან კუთვნილი “წილი” ვაუჩერი დაურიდგა, რითიც ხორბლის ყიდვა შეეძლოთ.
პრივატიზაციის შესახებ მოსახლეობის 90%-მა ფოსტის მეშვეობით გაიგო.
პრივატიზაციის შესახებ ინფორმაცია რადიოს საშუალებით გავრცელდა და სრულიად საქართველოს მოსახლეობას მიწვდა.
სააქციო ვაჭრობების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ ოფიციალური, ცენტრალური პრესის და ტელე-მედიის საშუალებით ვრცელდებოდა და მოსახლეობის უმრავლესობასთან ეს ინფორმაცია არ მიდიოდა.
0
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/QEZ8AXJBV","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/83-3959159/1.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker