Rahatarkuse viktoriin

Mis on kättesaadav sissetulek?
Rahasumma, mida saad kasutada pärast kõikide maksude tasumist
Rahasumma, mida saad kasutada peale elektriarve tasumist
Rahasumma, mida saad kasutada peale laenusumma maksmist
See on sama mis su palk
Kui kallis on su mobiiltelefon, kui sinu igakuine järelmaksu summa 119 eurot on 6% mobiiltelefoni kogumaksumusest?
1983,33€
1998,43€
714,00 €
1981,43€
Milline laen on kõige odavam?
€10 000 intressimääraga 3%
€100 intressimääraga 10%
€10 intressimääraga 25%
€1000 intressimääraga 5%
Mis toimub sularahaga aja möödudes?
Sularaha säilitab oma ostujõu
Inflatsiooni tõttu kaotab sularaha aeglaselt ostujõudu
Kuna sularaha on investeering, siis raha ostujõud kasvab aegamööda
Sularaha väärtus sõltub kulla väärtusest
Mis juhtus USA börsil 1929. aastal?
Toimus aktsiate väärtuste järsk langus
Aktsiate väärtus kahekordistus
Toimus kartulite väärtuse järsk langus
Toimus maavärin
Mida iseloomustab defitsiiti?
Inimesed soovivad osta rohkem kaupa kui on saadaval
Inimesed ostavad üleliigsetes kogustes kaup
Inimeste sissetulekud on liiga väiksed
Ükski vastustes ei ole õige
Kuidas nimetatakse veebikelmide tehnikat, millega petetakse inimestelt välja nende isiklikku infot?
Häkkimine
Õngitsusrünne
Sägapüük
Digitaalne vargus
Millised omadused iseloomustavad deebetkaarti?
Deebetkaart on mõeldud kasutamiseks ainult reiside ajal
Raha ostude eest võetakse su pangakontolt järgneval kalendrikuul
Deebetkaart on sama mis krediitkaart
Raha ostude eest võetakse su pangakontolt kohe
Palju raha on sul 3 aasta pärast, kui hoiustad 250 EUR 1,5%-lise aastase intressimääraga?
261,25 EUR
259,75 EUR
261,42 EUR
254,50 EUR
Kui jagada investeeringud erinevate toodete vahel, siis investeerimisportfell on
üldiselt kõrgema riskiga
üldiselt madalama riskiga
täiesti riskivaba
Mis on hädaabifond?
Pensioniinvesteeringu võimalus
Ettenägematuteks olukordadeks kõrvale pandud säästud
Erakorralised olukorrad on haruldased, seega on tegemist kasutu asjaga
Investeerimiskonto, mille väärtus võib ajas tõusta
Kummal juhul on su sissetulek suurem, kas töötades 39 tundi nädalas teenides 10,50€ tunnis või töötades 42 tundi nädalas teenides 9,50€ tunnis?
39 tundi nädalas 10,5 € tunnis
42 tundi nädalas 9,5 € tunnis
Sissetulek on mõlemal juhul sama
0
{"name":"Rahatarkuse viktoriin", "url":"https://www.quiz-maker.com/QF50GNH64","txt":"Mis on kättesaadav sissetulek?, Kui kallis on su mobiiltelefon, kui sinu igakuine järelmaksu summa 119 eurot on 6% mobiiltelefoni kogumaksumusest?, Milline laen on kõige odavam?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/99-4891948/1.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker