#ΚΕΤ_Φαινόμενο Troxler

 

Φαινόμενο Troxler

 

#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 

 
 
 
 

 

Φαινόμενο Troxler

 

#KET_brain_games #KET_cognitive_science 

 

 
 
 
 
Εστιάστε το βλέμμα και την προσοχή σας, στην κουκίδα που βρίσκεται στο κέντρο κάθε εικόνας. Τι παρατηρείτε μετά από μερικά δευτερόλεπτα έντονης εστίασης;
 
Εστιάστε το βλέμμα και την προσοχή σας, στην κουκίδα που βρίσκεται στο κέντρο κάθε εικόνας. Τι παρατηρείτε μετά από μερικά δευτερόλεπτα έντονης εστίασης;
 
 
 
 
 
Αλλάζει κάτι στις εικόνες;
Ναι
Όχι
Το φαινόμενο του Troxler (Troxler’s fading) είναι μια οπτική ψευδαίσθηση που επηρεάζει την οπτική αντίληψη. Όταν κάποιος προσηλώνει την οπτική του προσοχή σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σταθερά, ακόμη και ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα αμετάβλητο ερέθισμα το οποίο βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση από το σημείο εστίασης, εξασθενίσει και θα εξαφανιστεί. Πρόσφατες έρευνες εισηγούνται πως ότι τουλάχιστον ένα μέρος των αντιληπτικών φαινομένων που σχετίζονται με το φαινόμενο Troxler συμβαίνει στον εγκέφαλο.
Το φαινόμενο του Troxler (Troxler’s fading) είναι μια οπτική ψευδαίσθηση που επηρεάζει την οπτική αντίληψη. Όταν κάποιος προσηλώνει την οπτική του προσοχή σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σταθερά, ακόμη και ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα αμετάβλητο ερέθισμα το οποίο βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση από το σημείο εστίασης, εξασθενίσει και θα εξαφανιστεί. Πρόσφατες έρευνες εισηγούνται πως ότι τουλάχιστον ένα μέρος των αντιληπτικών φαινομένων που σχετίζονται με το φαινόμενο Troxler συμβαίνει στον εγκέφαλο.
Το φαινόμενο Troxler πήρε το όνομά του από τον Ελβετό ιατρό και φιλόσοφο Ignaz Paul Vital Troxler. Το 1804, ο Troxler ανακάλυψε πως η άκαμπτη προσήλωση του βλέμματος σε κάποιο στοιχείο του οπτικού πεδίου μπορεί να προκαλέσει αργή εξαφάνιση ή εξασθένιση των γύρω στατικών εικόνων. Οι εικόνες αυτές εξαφανίζονται και φαίνεται να αντικαθίστανται με μια εμπειρία, η φύση της οποίας καθορίζεται από το φόντο των εικόνων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και (οπτική) συμπλήρωση (filling in).
Το φαινόμενο Troxler πήρε το όνομά του από τον Ελβετό ιατρό και φιλόσοφο Ignaz Paul Vital Troxler. Το 1804, ο Troxler ανακάλυψε πως η άκαμπτη προσήλωση του βλέμματος σε κάποιο στοιχείο του οπτικού πεδίου μπορεί να προκαλέσει αργή εξαφάνιση ή εξασθένιση των γύρω στατικών εικόνων. Οι εικόνες αυτές εξαφανίζονται και φαίνεται να αντικαθίστανται με μια εμπειρία, η φύση της οποίας καθορίζεται από το φόντο των εικόνων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και (οπτική) συμπλήρωση (filling in).
Το φαινόμενο Troxler καταδεικνύει τη σημασία των σακκαδικών κινήσεων, των ακούσιων κινήσεων του ματιού που λαμβάνουν χώρα ακόμη και όταν το βλέμμα ενός ατόμου φαίνεται σταθερό. Εάν μπορούσαμε να προσηλώσουμε τέλεια το βλέμμα μας σε κάποιο σημείο του οπτικού μας πεδίου, καταστέλλοντας έτσι τις σακκαδικές κινήσεις, μια στατική εικόνα θα εξασθενούσε αργά (μετά από λίγα δευτερόλεπτα) λόγω της τοπικής νευρικής προσαρμογής των ραβδίων, των κωνίων και των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδή. Με άλλα λόγια, οποιοδήποτε σταθερό ερέθισμα του φωτός θα προκαλούσε την απευαισθητοποίηση ενός μεμονωμένου νευρώνα σε αυτό το ερέθισμα, και συνεπώς θα μείωνε την ισχύ του σήματός του στον εγκέφαλο.
Το φαινόμενο Troxler καταδεικνύει τη σημασία των σακκαδικών κινήσεων, των ακούσιων κινήσεων του ματιού που λαμβάνουν χώρα ακόμη και όταν το βλέμμα ενός ατόμου φαίνεται σταθερό. Εάν μπορούσαμε να προσηλώσουμε τέλεια το βλέμμα μας σε κάποιο σημείο του οπτικού μας πεδίου, καταστέλλοντας έτσι τις σακκαδικές κινήσεις, μια στατική εικόνα θα εξασθενούσε αργά (μετά από λίγα δευτερόλεπτα) λόγω της τοπικής νευρικής προσαρμογής των ραβδίων, των κωνίων και των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδή. Με άλλα λόγια, οποιοδήποτε σταθερό ερέθισμα του φωτός θα προκαλούσε την απευαισθητοποίηση ενός μεμονωμένου νευρώνα σε αυτό το ερέθισμα, και συνεπώς θα μείωνε την ισχύ του σήματός του στον εγκέφαλο.
Όταν προσπαθούμε να προσηλώσουμε το βλέμμα μας πάνω σε ένα αντικείμενο, το μάτι υφίσταται εξαιρετικά γρήγορες και σχετικά μεγάλης κλίμακας ξαφνικές κινήσεις που ονομάζονται μικροσακκαδικές κινήσεις. Οι μικροσακκαδικές κινήσεις προκαλούν την μετατόπιση του μοτίβου δραστηριότητας που σχηματίζει την εικόνα στον αμφιβληστροειδή κατά εκατοντάδες φωτοϋποδοχείς κάθε φορά, παρέχοντας έτσι μια συνεχή «ανανέωση» της εικόνας (Martinez-Conde 2010).
Όταν προσπαθούμε να προσηλώσουμε το βλέμμα μας πάνω σε ένα αντικείμενο, το μάτι υφίσταται εξαιρετικά γρήγορες και σχετικά μεγάλης κλίμακας ξαφνικές κινήσεις που ονομάζονται μικροσακκαδικές κινήσεις. Οι μικροσακκαδικές κινήσεις προκαλούν την μετατόπιση του μοτίβου δραστηριότητας που σχηματίζει την εικόνα στον αμφιβληστροειδή κατά εκατοντάδες φωτοϋποδοχείς κάθε φορά, παρέχοντας έτσι μια συνεχή «ανανέωση» της εικόνας (Martinez-Conde 2010).
{"name":"#ΚΕΤ_Φαινόμενο Troxler", "url":"https://www.quiz-maker.com/QG0D0YW","txt":"Φαινόμενο Troxler   #KET_brain_games #KET_cognitive_science, Εστιάστε το βλέμμα και την προσοχή σας, στην κουκίδα που βρίσκεται στο κέντρο κάθε εικόνας. Τι παρατηρείτε μετά από μερικά δευτερόλεπτα έντονης εστίασης;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker