Welk type leider ben jij?

Er is een jubilaris in het team waar jij leiding aan geeft en er moet het nodige voor georganiseerd worden. Hoe pak je dat aan?
Ik vraag aan één van de teamleden om dit op zich te nemen en met ideeën te komen voor in het eerstvolgende overleg.
Ik vraag één van de teamleden om een etentje te organiseren en een leuke speech voor te bereiden over de loopbaan van deze collega.
Ik doe nog even niets, waarschijnlijk komt de rest van het team wel met een voorstel. Zij kennen hun collega immers het best.
Ik zet het op de agenda voor het eerste overleg en vraag iedereen met ideeën te komen. We bepalen samen hoe we die gaan uitvoeren.
Welke uitspraak past het best bij jou?
Ideeën en initiatieven van medewerkers stimuleer ik, maar ik wil deze wel eerst met ze bespreken.
Wij hebben afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en samenwerken, en over de manier waarop we elkaar feedback geven.
Ik vind het logisch dat nieuwe medewerkers zelf initiatief nemen om er wat van te maken. Mijn deur staat altijd open als ze hulp nodig hebben.
Taken die ik graag zelf doe of soms ook beter kan, delegeer ik bewust aan medewerkers waarvan ik denk dat ze dit aankunnen.
Welke kleur past het beste bij jouw persoonlijkheid?
Blauw
Rood
Oranje
Groen
Er worden nieuwe leaseauto’s besteld. Jij doet dat als volgt:
Ik vraag één persoon of hij/zij de wensen wil inventariseren en mij een advies te geven wat het meest passend is binnen de kaders van het bedrijf.
Ik bestel voor iedereen een auto die past binnen hun persoonlijke budget. Het is tenslotte een auto van de zaak.
Ik stuur het hele team een mail met de vraag of ze een auto willen uitzoeken binnen het budget.
Ik overleg met iedereen persoonlijk over de wensen en hak daarna de knoop door.
Feedback geven doe je:
Indien nodig, goede instructies vooraf vind ik belangrijker.
Graag, ik wil dat werk wordt uitgevoerd zoals ik het in gedachten heb.
Niet zo vaak, zelden eigenlijk.
Graag, door opbouwende feedback groeien mijn medewerkers.
Eén van je medewerkers functioneert minder, wat doe je?
Je bedenkt een aantal mogelijkheden en bespreekt die met je medewerker. Uiteindelijk beslis jij wat er gaat gebeuren.
Je neemt passende maatregelen.
Je kijkt het nog even aan.
Je gaat in gesprek en geeft de medewerker de ruimte om zelf met oplossingen te komen.
Wat vind je het belangrijkste?
Gelijkheid
Resultaat
Harmonie
Groei
Overleggen met je team vind je:
Wel belangrijk, maar uiteindelijk beslis ik.
Niet belangrijk.
Vooral gezellig.
Heel belangrijk, ik maak graag gebruik van de denkkracht van mijn team.
{"name":"Welk type leider ben jij?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHH1W03","txt":"Er is een jubilaris in het team waar jij leiding aan geeft en er moet het nodige voor georganiseerd worden. Hoe pak je dat aan?, Welke uitspraak past het best bij jou?, Welke kleur past het beste bij jouw persoonlijkheid?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker