TEST: Korrapärane hulknurk

Korrapärase hulknurga
kõik küljed on võrdsed
kõik küljed on paralleelsed
kõik küljed on ristuvad
kõik küljed on 2 cm
Joonisel oleva korrapärase kolmnurga apoteem on
QB
VB
QV
CV
Joonisel oleva korrapärase nelinurga ümberringjoone raadius on
FE
UW
GE
UD
Kui korrapärase seitsenurga külje pikkus on 7 cm, siis selle ümbermõõt on
7 cm
28 cm
49 cm
77 cm
Kui korrapärase üheksanurga külje pikkus on 3 cm ja apoteem 4 cm, siis selle pindala on
12 cm²
54 cm²
108 cm²
243 cm²
0
{"name":"TEST: Korrapärane hulknurk", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHTWCHQK1","txt":"Korrapärase hulknurga, Joonisel oleva korrapärase kolmnurga apoteem on, Joonisel oleva korrapärase nelinurga ümberringjoone raadius on","img":"https://cdn.poll-maker.com/64-2782033/screenshot-2021-04-20-at-19-19-33.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker