Kako se ponašati u prometu?

Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu?
Na međusobnom uvažavanju
Na agresivnom ponašanju
Na partnerskom odnosu
Koji je preduvjet za sigurno ponašanje sudionika u prometu?
Međusobno poštovanje
Agresivno ponašanje
Prometni odgoj i prometna kultura
Ovisi o vrsti glazbe u vozilu
Što znači kulturno se ponašati u prometu?
Ponašati se u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima
Ponašati se tako da uvažavamo i poštujemo druge sudionike prometa
Ponašati se tako da uvijek koristimo svoje pravo u prometu
Ponašati se na način koji nama paše
Kako će postupiti kulturan vozač u situaciji kao na slici?
Ubrzati i prijeći u lijevu prometnu traku
Zvučnim signalom upozoriti pješake da požure
Stati i omogućiti pješacima siguran prelazak kolnika
Približavate se autom raskrižju u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?
Svjetlima i zvučnim signalom upozoriti pješake i ubrzati
Uvažavajući neodgovorno ponašanje pješaka, usporiti i propustiti ih
Voziti bez zaustavljanja jer je na semaforu zeleno svjetlo
U prometu, prema kojim se sudionicima vozač ne smije bez opreza pouzdati u načelo povjerenja?
Prema djeci
Prema sudionicima drugog spola
Prema osobama koje su vidno pod utjecajem alkohola
Prema kojim se sudionicima u prometu vozač treba odnositi s povećanim oprezom?
Prema biciklistima
Prema vozačima koji poštuju pravila
Prema vozačima mopeda
Kako ćete voziti pokraj osoba na kojima ne možete primijeniti načelo povjerenja?
Ubrzati i što prije se od njih maknuti
Voziti pokraj njih uz povećan oprez
Procjenjivati njihove namjere
Zašto je vozaču bitno pravodobno uočiti opasnost u prometu?
Zato da može pravodobno reagirati na tuđe pogreške
Zato što može izbjegavati konkretne opasnosti
Zato što može dulje vrijeme nesmetano slušati glazbu
Što vozač mora neprekidno procjenjivati za vrijeme vožnje?
Uvjete vožnje i razinu opasnosti
Koliko dugo može telefonirati
Može li igrati igricu na mobitelu
Namjere ostalih sudionika u prometu
Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Zbog čega možete biti u opasnosti?
Zbog smanjene vidljivosti
Zbog nepreglednog zavoja
Zbog mokrog i skliskog kolnika
Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Koja opasnost vam prijeti?
Smanjena vidljivost zbog magle
Sklizak kolnik
Vožnja na prevelikom razmaku
0
{"name":"Kako se ponašati u prometu?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHY8UQU62","txt":"Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu?, Koji je preduvjet za sigurno ponašanje sudionika u prometu?, Što znači kulturno se ponašati u prometu?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/95-4658803/slika1.jpg?sz=1200-00000003061000005300"}
Powered by: Quiz Maker