Kultúr fröccs - Általános irodalmi kvíz

Mely költőink tartoznak a Nyugat I. nemzedékéhez?
Ady Endre, Tóth Árpád, Szép Ernő
Ottlik Géza, Vas István, Babits Mihály
József Attila, Hervay Gizella, Szabó Magda
Mely állítás igaz Kosztolányi Dezső: Nyár, nyár, nyár című versére?
a vers Kosztolányi titokzatos szeretőjéhez szól
az első betűk összeolvasásával egy rejtett üzenetet kapunk
ez Kosztolányi utolsó verse
Melyik Ady Endre verset tartják a világirodalom egyik legkegyetlenebb versének?
A fehér csönd
Hiszek hitetlenül Istenben
Elbocsátó szép üzenet
Mi az allegória?
A metafora kiterjesztése, mely során egy hosszabb gondolatsoron keresztül a fogalmak, személyek kapnak egy rejtett, másodlagos értelmezést.
Két fogalom tartalmi-hangulati hasonlóságán alapuló szókép.
Azonos tövű szavak ismétlésén alapuló retorikai alakzat.
Melyik az első ránk maradt összefüggő, magyar írásos emlék?
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
Janus Pannonius - Pannónia dicsérete
Mely elbeszélő költeményben van a szőlőszem monológ?
Arany János – Toldi
Petőfi Sándor - Apostol
Vörösmarty Mihály - Eger
Melyik műfaj tartozik a dráma műnemébe?
epigramma
komédia
óda
Melyik Radnóti Miklós versből van ez az idézet?  „féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod / íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert / nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.” 
Nem tudhatom
Hetedik ecloga
Két karodban
Milyen rímképlettel találkozunk ebben a versszakban?  „Mint aki a sinek közé esett…, / a végtelent, a távoli életet, / búcsúztatom, mert messze mese lett, / mint aki a sinek közé esett."
páros rím
bokorrím
keresztrím
Kinek a halálával szűnt meg a Nyugat folyóirat?
Weöres Sándor
Illyés Gyula
Babits Mihály
0
{"name":"Kultúr fröccs - Általános irodalmi kvíz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJ9QMG6","txt":"Mely költőink tartoznak a Nyugat I. nemzedékéhez?, Mely állítás igaz Kosztolányi Dezső: Nyár, nyár, nyár című versére?, Melyik Ady Endre verset tartják a világirodalom egyik legkegyetlenebb versének?","img":"https://cdn.poll-maker.com/US/36-1206758/photo-1516979187457-637abb4f9353.jpg?sz=1200-00000019671000005300"}
Powered by: Quiz Maker