Λατινικές εκφράσεις

Τι σημαίνει Carpe diem;
Από μηχανής θεός
Κατάλληλος χρόνος
Άδραξε τη μέρα
Τι σημαίνει Tabula rasa;
Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά
Άγραφος πίνακας
Όχι λέξεις, πράξεις
Τι σημαίνει Casus belli;
Η υπόθεση έκλεισε
Περίπλοκο ζήτημα
Αφορμή πολέμου
Τι σημαίνει vice versa;
Και αντιστρόφως
Ήρθα, είδα
Και τα λοιπά
Τι σημαίνει Mea culpa;
Λάθος μου
Μισογεμάτο ποτήρι
Μικρή πιθανότητα
"Verba volant, scripta manent"
Καλύτερα πράξεις, όχι λόγια
Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν
Οι λέξεις έχουν δύναμη, τα γραπτά αξία
Τι είναι το "Curriculum vitae";
Βιογραφικό σημείωμα
Συνοδευτική επιστολή
Παρακαταθήκη
"Deus ex machina"
Επίγειος θεός
Μηχανική πράξη
Από μηχανής θεός
Τι σημαίνει "a cappella";
Χωρίς συνοδεία μουσικής
Μουσική χωρίς τραγούδι
Εκκλησιαστική ψαλμωδία
Τι σημαίνει "de facto";
Ενδελεχώς
Εκ των πραγμάτων
Κυριολεκτικά
0
{"name":"Λατινικές εκφράσεις", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJRQDBBU9","txt":"Τι σημαίνει Carpe diem;, Τι σημαίνει Tabula rasa;, Τι σημαίνει Casus belli;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker