figuren oefentest # 1

Hoeveel ribben heeft dit ruimtelijke figuur?
Hoeveel grensvlakken heeft dit ruimtelijke figuur?
Hoeveel hoekpunten heeft het ruimtelijke figuur?
Je ziet de balk ABCD-EFGH Welk grensvlak is even groot als BCGF?
ABFE
EFGH
DCGH
ADHE
Van een rechthoekig bakje zijn de maten van het grondvlak 5 cm en 10 cm. In deze bak gaat precies 1 liter. Bereken de hoogte van de bak.
Wanneer jij een rechthoekig stuk papier hebt en je rolt het op in de richting van een van de randen. Welke vorm heeft de ruimtelijke figuur die je krijgt?
Hoeveel bedraagt de inhoud van een kubus met ribben van 1 m lengte?
Hier zie je pakjes Chocomel. Neem aan dat elk van die pakjes de vorm heeft van een balk van 5.5 cm bij 4.0 cm bij 9.5 cm. Er zit 200 mL Chocomel in. Kan er wel 200ml in een pakje?
ja
nee
Bereken de inhoud van deze prisma’s. De grondvlakken van beide figuren zijn rechthoekig en alle verticale ribben staan daar loodrecht op. Schrijf het bij je antwoord als volgt: Linker: Rechter:
Welke van deze figuren heeft de grootste inhoud?
Een pakje drinken heeft de vorm van een balk met een lengte van 7,0 cm, een breedte van 3.5 cm en een hoogte van 12.5 cm. Hoeveel drinken gaat er in dit pakje?
Een ijzeren staaf heeft de vorm van een cilinder met een dwarsdoorsnede van 6.28 cm2 en een lengte van 1.20 m. Elke cm3 ijzer weegt 7.9 gram. Hoe zwaar is de staaf?
0
{"name":"figuren oefentest # 1", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJSBDJDT9","txt":"Hoeveel ribben heeft dit ruimtelijke figuur?, Hoeveel grensvlakken heeft dit ruimtelijke figuur?, Hoeveel hoekpunten heeft het ruimtelijke figuur?","img":"https://cdn.poll-maker.com/59-2447618/12.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker