แบบทดสอบ-01-01-01

 
นอนหลับยากแค่ไหน-01
ไม่ยากเลย
เล็กน้อย
ปานกลาง
ยาก
ยากมาก
 
ตื่นกลางดึก-01
ไม่เคยเลย
นานๆครั้ง
ค่อนข้างบ่อย
บ่อย
แทบทุกคืน
 
มีปัญหาตื่นเช้า-01
ไม่มีปัญหา
มีปัญหาบ้าง
ค่อนข้างมีปัญหา
มีปัญหา
มีปัญหาอย่างมาก
 
พอใจการนอน-01
พอใจที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจเลย
 
มีผลกระทบ-01
ไม่มีผล
มีผลเล็กน้อย
มีผลปานกลาง
มีผลค่อนข้างมาก
มีผลมากที่สุด
 
คนรอบตัว-01
ไม่สังเกตเห็น
สังเกตเห็นบ้าง
สังเกตเห็นปานกลาง
สังเกตเห็นบ่อย
สังเกตเห็นบ่อยมาก
 
กังวลแค่ไหน-01
ไม่กังวลเลย
กังวลเล็กน้อย
กังวลปานกลาง
กังวลมาก
กังวลมากที่สุด
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJZ9PL8RP","txt":", ,","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker