Κουίζ. 10 αρχαιοπρεπείς φράσεις. Γνωρίζετε όλες τι σημαίνουν;

Όταν κάποιος λέει μία ημέρα "αποφράδα", εννοεί ότι είναι:
τυχερή
παράξενη
καταραμένη
"Δράττομαι της ευκαιρίας" σημαίνει:
εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία
χάνω την ευκαιρία
αποφεύγω την ευκαιρία
Τι σημαίνει "ειρήσθω εν παρόδω";
ας ειπωθεί επιφανειακά
ας ειπωθεί παρενθετικά
ας ειπωθεί περίπλοκα
Όταν κάποιος "εκτοξεύει μύδρους", τι ακριβώς κάνει;
βρίζει
ρίχνει βέλη
φωνάζει
Η φράση "απονενοημένο διάβημα" σημαίνει:
γραπτή διαμαρτυρία
διπλωματική ενέργεια
αυτοκτονία
Τι θα πει "αιχμή του δόρατος":
το πιο αιχμηρό σημείο
το πιο ισχυρό σημείο
το πιο επικίνδυνο σημείο
Όταν αποκαλούμε ένα άτομο "εξώλης και προώλης", εννοούμε ότι είναι:
ανήθικο
γυμνό
αγενές
Τι κάνει κάποιος που "περί άλλα τυρβάζει";
χαζεύει
ασχολείται με άλλα πράγματα
γλεντάει
"Ηλίου φαεινότερον" σημαίνει ότι κάτι είναι:
πολύ φωτεινό
πολύ έξυπνο
πολύ ξεκάθαρο
Τι σημαίνει η φράση "επί ξυρού ακμής";
σε άσχημη κατάσταση
σε κρίσιμο σημείο
σε περίοπτη θέση
0
{"name":"Κουίζ. 10 αρχαιοπρεπείς φράσεις. Γνωρίζετε όλες τι σημαίνουν;", "url":"https://www.quiz-maker.com/QK2O5FRZT","txt":"Όταν κάποιος λέει μία ημέρα \"αποφράδα\", εννοεί ότι είναι:, \"Δράττομαι της ευκαιρίας\" σημαίνει:, Τι σημαίνει \"ειρήσθω εν παρόδω\";","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker