Κουίζ ορθογραφίας. Δέκα λέξεις που σε μπερδεύουν. Μπορείς να βρεις το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;
αλλωπεκία
αλωπεκεία
αλωπεκία
Ποιο είναι το σωστό;
πιλοτή
πιλωτή
πυλωτή
Ποιο είναι το σωστό;
κηνυγός
κηνηγός
κυνηγός
Ποιο είναι το σωστό;
συνομωσία
συνωμωσία
συνωμοσία
Ποιο είναι το σωστό;
ορκομωσία
ορκωμοσία
ορκομοσία
Ποιο είναι το σωστό;
Μυτιλήνη
Μυτηλίνη
Μητυλίνη
Ποιο είναι το σωστό;
προκατειλημμένος
προκατηλειμμένος
προκατειλλημένος
Ποιο είναι το σωστό;
κηρρύτω
κυρήττω
κηρύττω
Ποιο είναι το σωστό;
δυσχαιρένω
δυσχεραίνω
δυσχερένω
Ποιο είναι το σωστό;
αλλοτρίωση
αλοτροίωσση
αλλοτροίωση
0
{"name":"Κουίζ ορθογραφίας. Δέκα λέξεις που σε μπερδεύουν. Μπορείς να βρεις το σωστό;", "url":"https://www.quiz-maker.com/QK8DJXKLM","txt":"Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο είναι το σωστό;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker