Kui hästi tunned elektroonikat, energiasüsteeme ja mehaanikat?

Kas koduvõrgust on võimalik laadida elektriautot?
Jah, on olemas nii ühe- kui ka kolmefaasilised elektriauto laadijad
Ei ole võimalik, see on pigem keelatud
Ainult tööstusvõrgust
Elektriautot saab laadida ainult tanklas
Kuidas on töökindlus ja rikete intensiivsus omavahel seotud?
Töökindluse kasvades rikke intensiivsus kasvab (otsene seos)
Töökindluse kasvades rikke intensiivsus väheneb (pöördseos)
Seos puudub
Rikkeid üldse ei teki
Milline on maailma kõige kiiremini kasvav elektritootmisviis?
Tuumaenergia
Päikeseenergia
Hüdroenergia
Tuuleenergia
Millised valdkonnad kirjeldavad kõige paremini mehhatroonikat?
Mehaanika, meresüsteemid, biotehnoloogia
Arvutisüsteemid, tööstustehnika, küberneetika
Elektromehaanika, elektroonika, infotehnoloogia
Keemia, materjalitehnoloogia, geoloogia
Miks tramme rekonstrueeritakse?
Trammid vananevad kiiresti
Iga linna transpordisüsteem on unikaalne
Elektriveomootorid nõuavad tihti hooldust
On soov lahti saada trammiliinidest ja kasutada ainult pardaakusid
Millist materjali kasutatakse enamasti elektroonikas?
Raud
Magneesium
Räni
Tsirkoonium
Milline järgmistest faktidest tarkvõrkude kohta on vale?
Tarkvõrgud on turvalised
Nutikad arvestid on vähem täpsed kui analoogarvestid
Tarkvõrgud tagavad tõhusamat elektriülekandmist
Tarkvõrgud mõjuvad positiivselt keskkonnale
Milline IT rakendus aitab hinnata elektrisüsteemi seisundit?
MATLAB
AutoCAD
SolidWorks
SCADA
Millisel tänavavalgustuse tüübil on kõrgem valgusviljakus ehk milline järgmistest muundab valgusallikas energiat tõhusamalt silmaga nähtavaks kiirguseks?
Hõõglamp
Metallhalogeniidlamp
LED-lamp
Kompaktluminofoorlamp
Millised on ülekandevõrgu pinged Eestis?
6, 15, 20 kV
35, 110, 330 kV
45, 50, 55 kV
330, 440, 550 kV
0
{"name":"Kui hästi tunned elektroonikat, energiasüsteeme ja mehaanikat?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QKBTBOU72","txt":"Kas koduvõrgust on võimalik laadida elektriautot?, Kuidas on töökindlus ja rikete intensiivsus omavahel seotud?, Milline on maailma kõige kiiremini kasvav elektritootmisviis?","img":"https://cdn.poll-maker.com/US/76-3506798/photo-1593941707882-a5bba14938c7.jpg?sz=1200-00000006341000005300"}
Powered by: Quiz Maker